הבדלים בין גרסאות בדף "גיוס בני ישיבות"

נוספו 53 בתים ,  לפני 9 חודשים
(עריכה)
| 1948
| כ-400
| דחיית השירות לחרדים בימידברי דוד בן-גוריון בוועדת הביטחון
|-
| 1954
| 1,240
| ניסיון של שר הביטחון לגייס את החרדיםבני הישיבות
|-
| 1968
| 4,700
| הקמת ועדת שרים לבחינת ההסדרהסדר "תורתו אומנותו"
|-
| 1977
| 1986
| 16,000
| הקמתה של ועדת הכהן לבחינת הסדר תורתו אומנותו; בג"ץדיון דוחהמהותי עתירהראשון בנושאבבג"צ.
|-
| 1992
| 2011–2012
| 63,000
| ועדת מעקב של הכנסת (ועדת פלסנר) אחר חוק טל קובעתמחליטה כי החוק נכשל.
|-
| 2012*
| 53,000
| בג"ץ מבטל את חוק טל ומחייבעל אתסמך הכנסת[[חוק להסדיריסוד: בחקיקהכבוד ראשיתהאדם אתוחירותו]] ההסדרונותן לדחייתלכנסת השירותאורכה לחוקק חוק שוויוני יותר.
|-
| 2014**
| 2015**
| 64,605
| העברת תיקון מס' 21 בכנסת לחוק שירות הביטחון: תום תקופת ההסתגלות והיעדיםותחולת היעדים המחייבים נדחים לשנת 2022.
|}