Difference between revisions of "תאג'"

48 bytes added ,  5 months ago
no edit summary
Tags: Mobile edit Mobile app edit Android app edit
 
'''תאגתַּאג'''' (ב[[ערבית]]: '''تاج''' - כתר; וברבים: תִּיגַ'אן تيجان) הוא השם של יהודי [[תימן]]{{הערה|יצאו מספר חולקים על שם זה, שמקורו ככל הנראה בהדפסה הראשונה של הרב אלנדאף. ראו הערתו של הרב עמרם קורח מתוך "סערת תימן" עמ' צח המובאת במאמרו של [[שמעון גרידי]], "שש הדפסות ראשונות של עולי תימן בירושלים", בתוך: '''ספר ימים ידברו''', אדר התשנ"ה ינואר 1995, תל אביב יפו, עמ' 63: "וקראוהו 'תאג' ואין שם זה הולמו, כי אין בו תואר 'תאג' בסדרו ולא בדקדוקו". גרידי מעיר כי שמו היה צריך להיות "פרשה" לפי הגדרת יהודי תימן.}} לספר 'כתר תורה' ובו [[חמשה חומשי תורה]] עם תרגום אונקלוס, [[תרגום רב סעדיה גאון|תרגום]] [[רב סעדיה גאון]] הנקרא "תפסיר", (-בעברית, פרשנות. מילה המשמשת לתיאור פרשנות על כתבי הקודש) וה[[הפטרה|הפטרות]], מקרא עם [[תרגום יונתן בן עוזיאל|תרגום]] [[יונתן בן עוזיאל]], ונלוו אליהם [[פירוש רש"י לתורה]]. הוא יצא בהוצאות שונות בשינויים שונים.
 
בחלק מהוצאות נוספו אליו חיבורים שונים, בהם: "חלק הדקדוק" על המקרא מאת הרב [[יחיא צאלח]], ספר "צדה לדרך" - מדרש על התורה מהרב [[יחיא אלצ'אהרי]], ספר "מרפא לשון" על [[תרגום אונקלוס]] מאת הרב [[יחיא קרח]]; והערות לתפסיר מאת הרב [[עמרם קרח]].