תורה ועבודה – הבדלי גרסאות

נוסף בית אחד ,  לפני שנתיים
←‏התייחסות בהלכה: רווח אחרי פסיק, replaced: ה,ב ← ה, ב
מ (הוספת קישור לאליעזר מלמד)
(←‏התייחסות בהלכה: רווח אחרי פסיק, replaced: ה,ב ← ה, ב)
== התייחסות בהלכה==
המחלוקת הראשונה בעניין מובאת בתלמוד:
{{ציטוט|מרכאות=כן|מקור=[[מסכת ברכות]] לה, ב|תוכן=תנו רבנן "ואספת דגנך" - מה תלמוד-לומר? לפי שנאמר (יהושע א) "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" יכול דברים ככתבן?! תלמוד-לומר "ואספת דגנך" - הנהג בהן מנהג דרך ארץ. דברי ר' ישמעאל. ר' שמעון בן יוחי אומר - אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח - תורה מה תהא עליה? אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים - שנא' (ישעיהו סא) "ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו'", ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי עצמן - שנא' (דברים יא) "ואספת דגנך", ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן - שנא' (דברים כח) "ועבדת את אויביך וגו'". אמר אביי, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כר' שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן.}}
 
רבים למדו מדברי [[אביי]] שנפסק ל[[הלכה]] לעשות כדברי [[רבי ישמעאל]] ולשלב תורה ועבודה לשם פרנסה.