הבדלים בין גרסאות בדף "המרכז לחקר מערות בישראל"

*ה[https://www.malham.info/carmel '''כרמל'''] זכה לכינוי '[[הכרמל|הר אלף המערות]]' והתגלו בו מערות בלתי מוכרות שבהן השתכן האדם בתקופת האבן, דוגמת [https://www.academia.edu/3818979/Weinstein-Evron_M._Tsatskin_A._Weiner_S._Shahack-Gross_R._Frumkin_A._Yeshurun_R._Zaidner_Y._2012._A_Window_into_Early_Middle_Paleolithic_Human_Occupational_Layers_Misliya_Cave_Mount_Carmel_Israel._PaleoAnthropology_2012_202_228._doi_10.4207_PA.2012.ART75 מערות נחל אורן] (מחקר משותף בהובלת דני נדל). נמצא ש[https://www.academia.edu/34694750/Shtober_Zisu_N._Amasha_H._and_Frumkin_A._2017._Inland_notches_lithological_characteristics_and_climatic_implications_of_subaerial_cavernous_landforms_in_Israel._Earth_Surface_Processes_and_Landforms_42_1820-1832 צנירי הר הכרמל] התפתחו ב[https://www.academia.edu/14486187/Shtober-Zisu_N._Amasha_H._Frumkin_A._2015._Inland_notches_Implications_for_subaerial_formation_of_karstic_landforms_An_example_from_the_carbonate_slopes_of_Mt._Carmel_Israel._Geomorphology_229_85-99 בלייה יבשתית בשכבות סלע רגישות]. ב[https://www.academia.edu/3818979/Weinstein-Evron_M._Tsatskin_A._Weiner_S._Shahack-Gross_R._Frumkin_A._Yeshurun_R._Zaidner_Y._2012._A_Window_into_Early_Middle_Paleolithic_Human_Occupational_Layers_Misliya_Cave_Mount_Carmel_Israel._PaleoAnthropology_2012_202_228._doi_10.4207_PA.2012.ART75 מערת מסליה] בכרמל התגלתה (מחקר משותף בהובלת ישראל הרשקוביץ ומינה עברון) לסת של [https://www.academia.edu/37009937/The_earliest_modern_humans_outside_Africa האדם המודרני הקדום ביותר] מחוץ לאפריקה.
*ב[https://www.malham.info/shomron '''שומרון'''] התגלו מערות נטיפים רבות, בחלקן עם שרידי פעילות אדם. המבנה השכיח הינו מערות אולם, שחלקן התמוטט דוגמת [https://www.academia.edu/4967088/Gravitational_deformations_and_fillings_of_aging_caves_The_example_of_Qesem_karst_system_Israel מערת קסם]. [https://www.academia.edu/206490/Fischhendler_I._and_Frumkin_A._2008._Distribution_evolution_and_morphology_of_caves_in_southwestern_Samaria_Israel._Isr._J._Earth_Sci._57_311_322 תפרושת המערות לאורך החתך הגיאולוגי] מלמדת על התנאים שאפשרו את התפתחותן. ב[https://www.academia.edu/3818890/Sheffer_N._Cohen_M._Morin_E._Grodek_T._Gimburg_A._Magal_E._Gvirtzman_H._Nied_M._Isele_D._Frumkin_A._2011_._Integrated_Cave_Drip_Monitoring_for_Epikarst_Recharge_Estimation_in_a_Dry_Mediterranean_Area_Sif_Cave_Israel._Hydrological_Processes_25_2837-2845 מערת סיף] נמצא כי המילוי החוזר של מים במערה, ובעקבותיה [https://www.academia.edu/312237/Sheffer_N._Dafny_E._Gvirtzman_H._Navon_S._Frumkin_A._Morin_E._2010._Hydrometeorological_daily_recharge_assessment_model_DREAM_for_the_Western_Mountain_Aquifer_Israel_Model_application_and_effects_of_temporal_patterns._Water_Resources_Research_46_W05510 של האקוויפר], מתחילים רק לאחר כמות נכבדה של גשם, ומכאן הרגישות לבצורות. במערת נחל קנה נמצאו שרידי פעילות מכמה תקופות פרוטוהיסטוריות משולבים ב[https://www.academia.edu/31439455/Frumkin_A._Carmi_I._Gopher_A._Ford_D.C._Schwarcz_H.P._and_Tsuk_T._1999._A_Holocene_millennial-scale_climatic_cycle_from_a_speleothem_in_Nahal_Qanah_Cave_Israel._The_Holocene_9_6_pp.677-682 משקעי מערות מאותן תקופות]. ב[https://www.academia.edu/1127798/Marder_O._Yeshurun_R._Lupu_R._Bar-Oz_G._Belmaker_M._Porat_N._Ron_H._and_Frumkin_A._2011_._Mammal_remains_at_Rantis_Cave_Israel_and_middle-late_Pleistocene_human_subsistence_and_ecology_in_the_Southern_Levant._Journal_of_Quaternary_Science_26_8_p._769_780 מערת רנטיס] נמצאו עצמות יונקים קדומים, ככל הנראה מהתקופה הבינקרחונית האחרונה. נמצא לראשונה באזור זה כי במרד בר כוכבא ברחו פליטים למערות טבעיות רבות, ביניהן [https://www.academia.edu/14483725/Zissu_B._Langford_B._Raviv_D._Davidovich_U._Porat_R._Frumkin_A._2014._Coins_from_the_Elqana_Cave_in_Western_Samaria._The_Israel_Numismatic_Journal_18_146-154 מערת אלקנה], [https://www.academia.edu/31411625/%D7%A1%D7%A7%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%98_%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90_Archaeological_Survey_in_Hanemerim_Cave_SE_Samaria_2nd_Temple_and_Bar_Kokhba_periods_refuge_cave מערת הנמרים], ומערות [https://www.academia.edu/37688077/Raviv_D._Aharonovich_E._Har-Even_B._Tavger_A._Langford_B._and_Frumkin_A._2018_Remains_from_the_Bar-Kokhba_Revolt_at_Qibia_and_Naale_Caves_In_the_Highlands_Depth_-_Ephraim_Range_and_Binyamin_Research_Studies_8_Ariel-Talmon_pp._85-101._Hebrew_ קיביא ונעלה]. ממצא עשיר ביותר מתקופות מגוונות התגלה במערת עאבוד.
*[https://www.malham.info/prehistoryccaves '''מחקר גיאוארכאולוגי-פרהיסטורי''' במערות], שכולל התחקות אחרי [https://www.academia.edu/1127839/Frumkin_A._Bar-Yosef_O._and_Schwarcz_H._P._2011_Possible_paleohydrologic_and_paleoclimatic_effects_on_hominin_migration_and_occupation_of_the_Levantine_Middle_Paleolithic._Journal_of_Human_Evolution_60_4_437-451 יציאת האדם מאפריקה], תיארוכה והרקע האקלימי שלה, ו[https://www.academia.edu/22571791/Levantine_cave_dwellers_geographic_and_environmental_aspects_of_early_humans_use_of_caves_case_study_from_Wadi_Amud_northern_Israel העדפות האדם הקדמון בבחירת מערות]. [https://www.academia.edu/14479633/Marder_Alex_Ayalon_Bar-Matthews_Bar-Oz_Bar-Yosef_Mayer_Berna_Boaretto_Caracuta_Frumkin_Goder-Goldberger_Hershkovitz_Latimer_Lavi_Matthews_Weiner_Weiss_Yasur_Yeshurun_OBarzilai_2013._The_Upper_Palaeolithic_of_Manot_Cave_Western_Galilee_Israel_the_2011_12_excavations מערת מנות] היא [https://www.academia.edu/3819065/Marder_O._Barzilay_O._Hershkowitz_I._Frumkin_A._2013._Karst_and_prehistory_at_the_western_Galilee_with_emphasize_on_Manot_Cave._Shtober-Zisu._N._ed._Israel_Geological_Society_annual_meeting_geological_field_trips_p._34-46_Hebrew_ מערת הנטיפים המרשימה ביותר] שבתוכה התגלו (בהובלת עופר מרדר, עמרי ברזילי וישראל הרשקוביץ) [https://www.academia.edu/14489244/Hershkovitz_I._et_al._2015_Levantine_cranium_from_Manot_Cave_Israel_foreshadows_the_first_European_modern_humans._Nature_520_216-219 שרידי אדם קדמון] בישראל. נמצאו בה שכבות עתירות ממצא ש[https://www.academia.edu/35163181/Radiocarbon_chronology_of_Manot_Cave_Israel_and_Upper_Paleolithic_dispersals תוארכו לפליאולית העליון]. במערת קסם התגלו (מחקר משותף בהובלת אבי גופר ורן ברקאי) סימנים ל[https://www.academia.edu/23472631/Evidence_for_habitual_use_of_fire_at_the_end_of_the_Lower_Paleolithic_site-formation_processes_at_Qesem_Cave_Israel שימוש קבוע באש] כבר [https://www.academia.edu/31439450/Barkai_R._Gopher_A._Lauritzen_S._E._and_Frumkin_A._2003_Uranium_series_dates_from_Qesem_Cave_Israel_and_the_end_of_the_Lower_Palaeolithic_Nature_v._423_p._977-979 לפני כ-300,000 שנה], [https://www.academia.edu/31439453/Gopher_A._Ayalon_A._Bar-Matthews_M._Barkai_R._Frumkin_A._Karkanas_P._and_Shahack-Gross_R._2010._The_chronology_of_the_late_Lower_Paleolithic_in_the_Levant_U-series_dates_of_speleothems_from_Middle_Pleistocene_Qesem_Cave_Israel._Quaternary_Geochronology_5_644-656 בתרבות האשלו-יברודית]. במחצבת נשר-רמלה נחקר (מחקר משותף בהובלת יוסי זידנר) [https://www.academia.edu/31439451/Zaidner_Y._Frumkin_A._Porat_N._Tsatskin_A._Yeshurun_R._Weissbrod_L._2014._A_series_of_Mousterian_occupations_in_a_new_type_of_site_The_Nesher_Ramla_karst_depression_Israel._Journal_of_Human_Evolution_66_1-17 אתר פרהסטורי יחודי] בתוך [https://www.academia.edu/14484611/Zaidner_Y._Frumkin_A._Porat_N._Tsatskin_A._Yeshurun_R._Weissbrod_L._2014._A_series_of_Mousterian_occupations_in_a_new_type_of_site_The_Nesher_Ramla_karst_depression_Israel._Journal_of_Human_Evolution_66_1-17 בולען מעל מערה] שהתמוטטה. שפע נדיר של [https://www.academia.edu/31409954/Zaidner_Y._Frumkin_A._Friesem_D._Tsatskin_A._and_Shahack-Gross_R._2016._Landscapes_depositional_environments_and_human_occupation_at_Middle_Paleolithic_open-air_sites_in_the_southern_Levant_with_new_insights_from_Nesher_Ramla_Israel._Quaternary_Science_Reviews_138_76-86 עצמות וכלים מהתרבות המוסטרית] מאפשרים לשחזר את פעילות האדם וגם את [https://www.academia.edu/14489038/Frumkin_A._Zaidner_Y._Naaman_I._Tsatskin_A._Porat_N._Vulfson_L._2015._Sagging_and_collapse_sinkholes_over_hypogenic_hydrothermal_karst_in_a_carbonate_terrain._Geomorphology_229_45-57 התפתחות הבולענים].
*[https://www.malham.info/cavesbiology '''מחקר ביולוגי במערות'''], ששיאו בגילוי וחקירת [[מערת איילון]] בשפלת [[לוד]], בה נתגלתה [[מערכת אקולוגית]] [https://www.academia.edu/3819077/Por_F._D._Dimentman_C._Frumkin_A._Naaman_I._2013_._Animal_life_in_the_chemoautotrophic_ecosystem_of_the_hypogenic_groundwater_cave_of_Ayyalon_Israel_A_summing_up._Natural_Sciences_5_4A_p._7-13 כמואאוטוטרופית], מבוססת על אנרגיה תת קרקעית, וכוללת בעיקר מינים [[אנדמי]]ים חדשים למדע{{הערה|{{הארץ|עפרי אילני|העקרב שרד מיליוני שנים ואז בא האדם|1.1426960|19 ביולי 2007}}}}. הגדולים שבהם - [https://www.academia.edu/40546751/Multiple_transgressions_and_slow_evolution_shape_the_phylogeographic_pattern_of_the_blind_cave-dwelling_shrimp_Typhlocaris סומית איילון] ו[https://www.academia.edu/36131471/Fet_V._Soleglad_M.E._Zonstein_S.L._Naaman_I._Lubaton_S._Langford_B._and_Frumkin_A._2017._The_Second_Record_of_a_Relict_Akrav_israchanani_Levy_2007_Scorpiones_Akravidae_from_Levana_Cave_Israel._Euscorpius_2017_247_pp.1-12._Scorpiones_Akravidae_from_Levana_Cave_Israel עקרב ישראחנני] העיוורים. ב[https://www.academia.edu/40547164/Frumkin_2018_desert_hypogene_cave_Arak_Naasane עראק נעסנה] שב[https://www.academia.edu/31411041/Nahal_Delaya_Samaria_Israel_-_A_unique_concentration_of_karstic_caves_and_hundreds_years_of_refuge._%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99_-_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%98 נחל דלייה] נחקרה מערכת ביולוגית המבוססת על אנרגית השמש המוחדרת למערה באמצעות גללי עטלפים הניזונים בחוץ.
*נחקרה תפוצת '''קדחת המערות''' וקרצית המערות בישראל, וההמלח"ם מסייע ל[https://www.malham.info/burelia מחקר חדש של קדחת מערות] בקרב מערנים הנערך בבית החולים איכילוב.
162

עריכות