הבדלים בין גרסאות בדף "בקרה תקציבית"

הוסרו 1,136 בתים ,  לפני 13 שנים
אין תקציר עריכה
== בקרת עלות ==
{{בעבודה אקדמית, חופשי|קורס= אינטרנט בעסקים|יעד= 16/2/2007}}
בקרת עלות
התקציב העסקי בחברה היצרנית או בחברה הנותנת שירותים הוא למעשה ביטוי כספי לתכנון הפיזי שנערך בה,הוא מהווה תוכנית הפעילות שלה לתקופה מוגדרת המבוטאת במונחים כספיים .
המערכת התקציבית משרתת בחברה העסקית את המטרות הבאות:
תכנון,תיאום,שליטה על הביצוע,בקרה ופיקוח.
ביצוע השוואה תקופתית של הביצוע אל מול התכנון,כאשר פעולה זו מאפשרת לכל הנוגעים בדבר לקבל תמונת מצב כוללת ומפורטת בטווח הקצר ומאפשרת לפקח על מידת העמידה בתוכנית ולתקן את כל אשר נדרש לשיפור ותיקון.הדוח הכספי אשר מתפרסם אחת לשנה אינו מספיק ואינו נותן בידי המנהל כלי לניהול המפעל.
השוואת הביצוע כל חודש וחודש אל התכנון תאפשר בקרה תמחירית שוטפת וזאת מפאת העובדה כי כאשר עולה מדוח הביצוע החודשי כי קיים צורך בנקיטת אמצעים מתקנים,תהא שהות מספקת להפעיל אותם ולהשיג שיפור מיידי של התוצאות הרצויות.
הדיווח התמחירי הוא חלק ממרכיב הבקרה,שעליו יש להוסיף את התכנון ואחר כך בא שלב הפיקוח על על אופן הביצוע. הדיווח נעשה בעזרת המחשוב ע"י השוואת הבצוע אל התכנון תוך ניתוח הסטיות,במידה וישנן כאלה,בכך יהייה ניהול תקין ואפקטיבי לארגון.
דבר נוסף בעל חשיבות עליונה ביישום חברות בע"מ, בקרה זו היא נתינת תחושה חזקה למבצעים בשטח כי יש יד מפקחת ושולטת על הנעשה במסגרת הארגון מה שיביא בסופו של דבר בעמידת הביצוע אל מול התכנון ולרווחים גבוהים ותועלת מרבית כרצוי.
מכאן למדנו כי הבקרה היא פעולה חשובה לאין ערוך ויש לבצע אותה באופן שוטף.כוחו וחשיבותו של התקציב נעוצים בכך,שמלבד היותו כלי חשוב לתכנון לטווח הקצר או הארוך,מאפשר עריכת בקרה שוטפת על הפעילות שמתבצעת כאשר משווים אותו אל הממצאים של הדווח התמחירי.
== סיבות לשימוש בתקציב גמיש ==
 
התקציב העסקי בחברה יצרנית או בחברה הנותנת שירותים, הוא ביטוי כספי לתוכנית הפעילות שלה לתקופה מוגדרת. המערכת התקציבית משרתת בחברה העסקית את המטרות הבאות:
תקציב סטיט נערך עבור רמת פעילות אחת בלבד,למשל נפח המכירות.משמעות הדבר שהתקציב נערך על סמך ההנחה שהעלויות הקבועות והמשתנות כאחד ישארו קבועות בכל רמת הפעילות. העלויות הקבועות עשויות להשאר קבועות ,עלויות משתנות מעצם הגדרתן,לא ישארו כאלה.רוב הסיכויים כי התפוקה בפועל תהיה שונה מהתפוקה שתוקצבה,לכן יש צורך "להגמיש תקציבים כך שישקפו רמות פעילות שונות.
תכנון, תיאום, שליטה על הביצוע, בקרה ופיקוח. בקרת עלות, כחלק מתכנון התקציב, מהווה חלק מניהול תקין ואפקטיבי של הארגון, ותורם לעמידה ביעדי התכנון, לרווחים גבוהים ותועלת מרבית.
 
בקרה מתאפשרת באמצעות ביצוע השוואה תקופתית של הביצוע אל מול התכנון,כאשר פעולה זו מאפשרתומאפשרת לכל הנוגעים בדבר לקבל תמונת מצב כוללת ומפורטת בטווח הקצר. ומאפשרתבכך, ניתן לפקח על מידת העמידה בתוכנית, ולתקן את כל אשר נדרש לשיפור ותיקון. הדוח הכספי אשר מתפרסם אחת לשנה אינו מספיק ואינו נותן בידי המנהל כלי לניהול המפעל. השוואה חודשית של התכנון לביצוע, מאפשרת בקרה תמחירית שוטפת. וכך, כאשר עולה מדוח הביצוע החודשי כי קיים צורך בנקיטת אמצעים מתקנים, קיימת שהות מספקת להפעיל אותם ולהשיג שיפור מיידי של התוצאות הרצויות.
 
דיווח התמחיר אף הוא חלק מהבקרה. הדיווח נעשה בעזרת מערכת המחשוב, ע"י השוואת הבצוע אל התכנון, תוך ניתוח הסטיות, במידה וישנן כאלה. במערכת הייצור הופכים תשומות לתפוקות באמצעות תהליך היצור . לבקרה עלויות יעילה יש השפעה על העלות הסופית של המוצרים. הדרישה היא בדרך כלל לספק מוצרים במועד ובכמות שנקבעה מראש ,באיכות ועלויות ייצור מינימליות. כפעולה מקדימה נדרש לבצע תכנון יסודי ומעמיק של מרכיבי העלות של המוצרים והשירותים, בהתבסס על הנתונים המופקים ממערכת התמחיר: נתוני העבר של התמחיר הם הבסיס לבניית התקציב העתידי.
== התועלת שמפיקים מתקציב גמיש ==
 
== תקציב גמיש ==
בקרה תקציבית גמישה מתגברת על החיסרון העיקירי של תקצוב קבוע שהוא אי לקיחה בחשבון של שינויים בלתי נמנעים ברמות הפעילות השינויים המשפיעים על העלויות.כאשר שינויים אלו אינם נלקחים בחשבון נבנית תמונה לא מציאותית ובקרה נאותה אינה אפשרית.
 
תקציב סטיטסטטי נערך עבור רמת פעילות אחת בלבד,למשל נפח המכירות.משמעות הדברמשמעותו היא שהתקציב נערך על סמך ההנחה שהעלויות הקבועות והמשתנות כאחד ישארו קבועות בכל רמת הפעילות. העלויותבעוד שהעלויות הקבועות עשויות אכן להשאר קבועות ,עלויות משתנותהעלויות מעצםמשתנות הגדרתן(כהגדרתן),לא ישארו כאלהעל פי התכנון. רוב הסיכויים כי התפוקה בפועל תהיה שונה מהתפוקה שתוקצבה,לכן יש צורך "להגמיש תקציבים כך שישקפו את רמות פעילותהפעילות שונותבפועל.
 
=== סיבות לשימושהתועלת בתקציב גמיש ===
== סיכום ==
 
בקרה תקציבית גמישה מתגברת על החיסרון העיקיריהעיקרי של תקצוב קבוע, שהואהמתעלם אי לקיחה בחשבון של שינוייםמשינויים בלתי נמנעים ברמות הפעילות השינויים המשפיעים על העלויות. כאשר שינויים אלו אינם נלקחים בחשבון נבנית תמונה לא מציאותית ובקרה נאותה אינה אפשרית.
רצוי לזכור כי מערכת הייצור היא אותה מערכת שבה הופכים תשומות לתפוקות באמצעות תהליך היצור .בקרה יעילה יש לה השפעה על העלות של המוצרים.הדרישה היא בדרך כלל לספק מוצרים במועד ובכמות שנקבעה מראש ,באיכות ועלויות ייצור מינימליות.
כפעולה מקדימה נדרש לבצע תכנון יסודי ומעמיק כאשר תכנון מרכיבי העלות של המוצרים והשירותים הוא אחד היסודות החשובים של תורת התקציב העסקי והוא מבוסס על הנתונים המופקים ממערכת התמחיר:נתוני העבר של התמחיר הם הבסיס לבניית התקציב העתידי.
634

עריכות