הבדלים בין גרסאות בדף "דוד רידלי-כוהנה"

* - Scène délirante (Bánk Bán) - סצנת שגעון מן האופרה "באנק באן" מאת [[פרנץ ארקל]]
* Éolienne לכינור
* 3 פנטסיות הונגריות (Magyar AbrándÁbránd)
„Hej be fényes csillag ragyog az égen“ es „Befordultam a konyhára“. 2. „Nagypénteken mossa holló fiát“ és „Helyre Kati“. 3. „Szeretlek én egyetlen egy virágom“ és „Szerelmes kántor dalai“