הבדלים בין גרסאות בדף "סיכון מוסרי"

נוספו 1,140 בתים ,  לפני שנתיים
עריכה כללית
מ (מוסבר בדף שיחת המשתמש)
(עריכה כללית)
'''סיכון מוסרי''' (ב[[אנגלית]]: '''Moral hazard''') הוא מצב בו אדם או ארגון אשר איננו נושא באחריות לסיכון אליו הוא חשוף עלול להגביר את מידת חשיפתו לאותו סיכון, במידהאם וכתוצאההוא מכךעשוי הוא נהנהליהנות מ[[רווח (כלכלה)|רווח]] או [[תועלת]] גבוהים יותר. קיומו של סיכון מוסרי מביא לעיוות בהקצאת משאבים ולתימחור יתר של שירותים, כתוצאה מ[[מידע א-סימטרי]].
 
== תחומים בהם קיים סיכון מוסרי ==
אחת הדוגמאות הבולטות לתחום שרווח בו סיכון מוסרי היא [[ביטוח]]. אדם שרכושו מבוטח ייטה להשקיע מעטפחות ככלבהגנה האפשרובמיגון במיגוןרכושו, ולאבהשוואה ישמורלמצב בו הרכוש לא היה מבוטח, כל זאת על רכושובסיס באותהההנחה מידהכי בההשיפוי היההביטוחי שומרמצמצם עליומאוד אלמלאאת בוטחרמת הסיכון שלו. הנזק בטווח הארוך טמון בכך הואשהשמירה מגבירהלקויה אתעל חשיפתוהרכוש לסיכון,תוביל מאחרלאובדן שהוארכוש אינורב נושאיותר בעלות(משום נוספת.שגניבת חברתהרכוש תהיה קלה יותר) ובעקבותיה לעליה בפרמיות הביטוח מצידהשל חברת הביטוח, שאינהשתשאף יודעתלהגן מהיעל רמתעצמה השמירהמפני עלהנזק הרכוש,המוגבר. עלולהכך לנקובנוצר בפרמיותמצב ביטוחבו גבוהותהקצאת המשאבים של המבוטח מתעוותת (בגלל תפישה שגויה של רמת הסיכון שלו) והשירות הביטוחי נמכר במחיר גבוה יותר.
 
תחום נוסף בו קיים סיכון מוסרי הוא התחום ה[[מימון|פיננסי]]. לווה שמקבל הלוואה ואינו נושא בנזק כתוצאה מ[[חדלות פרעון]], עלול לנהוג בפזיזות בכספי ההלוואה. מלווה, שחשוף לסיכונים אלה, נוטה להעלות את הרבית על ההלוואות שהוא מלווה.
ב[[ניהול]], סיכון מוסרי מתבטא בין היתר ב[[בעיית המנהל-סוכן]], שבה אדם הפועל למען אחר מנצל את מעמדו לנקיטת צעדים שיפעלו לטובתו הוא, על חשבון טובת שולחו. מקרה פרטי הוא של מנהל בחברה, שאינו בעל השליטה בה, אך מתוגמל לפי רווחיה. לאותו מנהל יש תמריץ לקחת סיכונים מיותרים מאחר שכמעט ואינו נושא בתוצאה במקרה של כישלון ; אם יגדלו רווחי החברה הוא יתוגמל בהתאם. אם החברה תפסיד, הוא לכל היותר לא יהנה מ[[בונוס]].
 
במהלך [[משבר הסאבפריים]] שפרץ ב[[ארצות הברית]] בשנת [[2007]], הועלו טענות נגד התערבות הבנק המרכזי - [[הבנק הפדרלי]] - במשבר, בנימוק שמתן סיוע לבנקי השקעות שכשלו בהשקעותיהם מעודד התנהגות לא אחראית בעתיד, על ידי כךבכך שהוא מגונן על מי שלקחושקיבלו על עצמם סיכונים מהשלכותיהםמההשלכות של אותם סיכונים. טענה נוספת שהועלתה הייתה כי בחלק מהמקרים הניחו בנקי ההשקעות מלכתחילה כי הממשלה לא תניח לחברות בגיבוי ממשלתי בתחום המשכנתאות (שהיו הגורם המרכזי בהנפקת אגרות חוב סאב-פריים) ליפול, ולכן אמדו את הסיכון מלכתחילה בצורה לקויה.
 
במקרה האחרון, כמו בכל קודמיו, הסיכון המוסרי יוצר הערכה שגויה של מידת הסיכון, ובעקבותיה תמחור שגוי שאינו מביא בחשבון את הסיכון כולו או חלקו. אומדני ערך שגויים אלה נוטים להתעצם ככל שהם נמשכים זמן רב יותר.
 
== אמצעים למזעור הסיכון המוסרי ==
13,645

עריכות