הבדלים בין גרסאות בדף "הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין"

מ (הוספת קישור לפקודת בזיון בית המשפט)
== פעולות הרשות ==
=== ניהול פנקסי המקרקעין ===
בדרך כלל, המקרקעין שבתחומי המדינה רשומים בשלושה סוגי פנקסים:
* '''פנקס השטרות''' -  בהם רשומים מקרקעין שטרם עברו הליכים של הסדר זכויות הקניין לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969. הרישום בפנקסי השטרות לגבי מקרקעין לא מוסדרים. מהווה, על פי החוק, ראייה לכאורה לתוכנו. לאחר הסדר הזכויות במקרקעין מתבטל הרישום בפנקס השטרות והזכויות נרשמות בפנקס חדש – פנקס הזכויות.