הבדלים בין גרסאות בדף "אפוטרופוס"

מ
לא מתאים
מ (לא מתאים)
# לקטין - בנסיבות האמורות {{סחפ|חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות|סעיף 28|בסעיף 28}} או {{סחפ|חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות|סעיף 29|בסעיף 29}} (הערה: סעיפים אלו עוסקים במצבים בהם יש הורה מתפקד אחד בלבד).
# לפסולי-דין;
# לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו; (הערה: אדם זה נקרא "[[האדם שמונה לו אפוטרופוס|חסוי]]" על פי {{סחפ|חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות|סעיף 80|סעיף 80 לחוק}}. באנגלית המונח המקביל לחסוי הוא "Ward").
# לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו;
# לעובר.