הבדלים בין גרסאות בדף "קשרי קהילה"

קידוד קישורים, סקריפט החלפות (דוגמה, לעיתים, בר-אילן), תיקון כיווניות הערת שוליים, החלפות (אף על פי ש, או)
(יצירת דף עם התוכן "'''קשרי קהילה''' הם מערכת היחסים שבין ארגון כלשהו (רשות ממשלתית, חברה, ע...")
 
(קידוד קישורים, סקריפט החלפות (דוגמה, לעיתים, בר-אילן), תיקון כיווניות הערת שוליים, החלפות (אף על פי ש, או))
== הגדרה ומטרות ==
 
טיפוח הקשרים של הארגון עם האנשים המושפעים מפעילותו, תוך הבעת עניין בשלומותם, נשען על העיקרון שפעולה זו תועיל לארגון בטווח הארוך, למשל, על ידי גיוס [[דעת קהל|תמיכה ציבורית]] לפרויקטים שהארגון מבצע. הצלחה בתחום של קשרי קהילה תעלה את קרנו של הארגון - תתרום לתדמיתו הציבורית, תגביר את [[הנעה|המוטיבציה]] של עובדי הארגון, ותיצור תחושה של [[עבודת צוות]].{{הערה|[https://www.referenceforbusiness.com/small/Bo-Co/Community-Relations.html Desatnik, Lisa. "Corporate Volunteering Is Good Business." Cincinnati Business Journal. September 1, 2000]|שמאל=כן}} [[הגדרה אופרציונלית|הגדרה אופרטיבית]] לקשרי קהילה היא "סדרת פעילויות מקיפות ושיטתיות ליצירה, פיתוח ותחזוק מערכת יחסים שוטפת, חיובית וישירה ככל הניתן בין הארגון לבין הקהלים השונים שאיתם הוא בא במגע יום-יומי".{{הערה|[https://www.commagain.org/single-post/2017/07/communityrelation מתוך אתר CommAgain, מתאריך 4 ביולי 2017]}}
 
מערך קשרי קהילה נועד ליצור דיאלוג בין הארגון לבין בעלי עניין (Stakeholders). למשל, חברת בנייה שיוצאת לפרויקט [[פינוי בינוי]] תקים מערך קשרי קהילה שיכוון לדיירים שעתידים להיות מפונים, במטרה להסביר להם את שלבי הפרויקט ואת האופן שבו הם יושפעו מביצוע הפרויקט. בנוסף ל[[שקיפות (מנהל)|שקיפות]] מול בעלי העניין, הדיאלוג מאפשר לארגון קבלת [[משוב|היזון חוזר]] (Feedback), שמשפר את פעילותו, הן בשלב התכנון (Planning) והן בשלב הביצוע (Delivery). המטרה של מערך קשרי קהילה היא לתמוך ביישום הפרויקטים של הארגון בצורה אפקטיבית, עם מינימום הפרעה מצד בעלי העניין, וגם עם מינימום הפרעה לבעלי העניין. לדוגמאלדוגמה, במסגרת פרויקט לשיפוץ [[שוק (מסחר)|שוק עירוני]], המטרה של מערך קשרי הקהילה תהיה גם לנהוג בשקיפות כלפי בעלי הדוכנים בשוק ולשתף אותם בתהליך קבלת ההחלטות, וגם להבין מבעלי הדוכנים כיצד ניתן להימנע משיבוש פעילות השוק תוך כדי העבודות בשטח.
 
== קשרי קהילה בתכנון ובביצוע ==
 
בעלי עניין עשויים להביע התנגדות לפרויקט ככל שלתפישתם הוא מסב להם נזק, או שהוא גורם לנזק העולה על התועלת שצומחת להם ממנו, או שבשלב הביצוע הוא עשוי לגרום להם לנזק רב ללא קשר לתועלת שתצמח להם עם השלמת הפרויקט. למשל, תושבים ברחוב מסוים עשויים להתנגד להקמת [[שביל אופניים]] על חשבון [[חנייה|מקומות חנייה]], מתוך תחושה כי המצב החדש יקשה עליהם למצוא חנייה, ובעלי עסקים עשויים להתנגד לפרויקט מתוך תחושה שסגירת הרחוב לצורך ביצוע העבודות תפגע בהכנסותיהם. התנגדות בעלי עניין עשויה לעכב את השגת האישורים הנדרשים לביצוע הפרויקט, ולעתיםולעיתים עיכוב שכזה גורם לפרויקט לחרוג מתקציבו. מכאן החשיבות של מערך קשרי קהילה. על מנת להפחית התנגדויות ככל הניתן, מזמין הפרויקט ([[חברה ממשלתית]], [[רשות מקומית]] וכו') ידרוש ממבצע הפרויקט ([[קבלן בניין|חברה קבלנית]]) לדאוג למערך קשרי קהילה בשלב התכנון ו/או בשלב הביצוע.
 
קשרי קהילה בשלב התכנון כוללים תהליך של של [[שיתוף ציבור]], או למצער יידוע הציבור. תהליך יידוע ציבור נועד להציג לבעלי עניין מידע על אודות הפרויקט. שלב זה כולל מיפוי ואיתור של בעלי עניין, פרסום הפרויקט באמצעים שונים (שלטי חוצות, דיוור ישיר ועוד), עריכת כנסים וקיום מפגשים עם בעלי עניין ועוד. תהליך שיתוף ציבור נועד לערב את הציבור בקבלת ההחלטות בנוגע לפרויקט, כך שבעלי העניין נשאלים לדעתם, ואף מוצגות בפניהם חלופות העומדות לבחירתם. קשרי קהילה בשלב הביצוע כוללים פרסומים נוספים עם התקדמות הפרויקט, תוך הצגת ההשפעה על בעלי העניין בכל שלב בביצועו, וכן קשר רציף עם בעלי העניין. למשל, פרויקט לשיפוץ [[כיכר עירונית|כיכר ציבורית]] מצריך לעיתים שינוי של אזורי פריקה וטעינה בחנויות הסמוכות מדי יום, באופן שמחייב קשר יומיומי בין מבצע הפרויקט לבין הסוחרים בסביבה.
== קשרי קהילה כתחום נפרד ==
 
קשרי קהילה הם תחום עיסוק שנמצא בתווך שבין [[יחסי ציבור]] לבין [[אחריות תאגידית]]. מחד, תחום זה קשור בשיפור התדמית הציבורית של הארגון, ומאידך, הוא קשור באחריות של הארגון לסביבה שבה הוא פועל. שתי התכליות הללו - לטובת הארגון ולטובת הקהילה - אינן תלויות זו בזו. לשם המחשה - אם הארגון יפעל בדרך של מתן בסתר (למשל, [[תרומה]] לקרנות צדקה מקומיות) אמנם יהיה זה לטובת הקהילה, אך לא תהיה לכך השפעה חיובית על תדמיתו של הארגון. באותה המידה, פעילות [[התנדבות|התנדבותית]]ית של עובדי הארגון שתפורסם בהרחבה למרותאף על פי שהייתה מצומצמת בהיקפה ובהשפעתה, תועיל בעיקר ליחסי הציבור של הארגון. תחום העיסוק הקרוי "קשרי קהילה" שואף ליצור מצב של Win-Win, כך שגם הארגון וגם הקהילה יוצאים נשכרים.
 
יש להבחין בין ניהול קשרי קהילה לבין תחומים אחרים שמשלבים את המונח "[[קהילה]]", כמו בניית קהילות והובלת קהילות. לרוב, מוביל קהילה לאו דווקא פועל בשם ארגון, ומטרתו היא לחבר בין אנשים וארגונים שיש להם זהות אינטרסים וערכים משותפים על מנת לגבש חזון משותף ולפעול למימושו.{{הערה|[https://www.commagain.org/single-post/2017/07/communityrelation מתוך אתר CommAgain, מתאריך 4 ביולי 2017]}} לעומת זאת, מנהל קשרי קהילה פועל מטעם ארגון על מנת לזהות אינדיבידואלים וקבוצות של בעלי עניין בסביבתו של הארגון במטרה לקיים איתם מערכת יחסים מועילה באופן הדדי.
 
מבחינה ארגונית, הממשק של מנהלי קשרי קהילה עם מנהלים אחרים בארגון נועד לתמוך בביצוע המשימות הארגוניות. למשל, מנהל [[שיווק]] יכול להיעזר במנהל קשרי קהילה באיתור הקהילות בסביבת הארגון, שיכולות להוות מאגר לקוחות פוטנציאליים. דוגמאדוגמה נוספת - [[דובר (מקצוע)|דובר]] הארגון יכול להיעזר במנהל קשרי קהילה על מנת להציע אייטמים לסיקור שישפרו את תדמית הארגון.{{הערה|[https://shirleykantor.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9Cניהול-%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99קשרי-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94קהילה-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AAיצירת-%D7%A2%D7%A8%D7%9Aערך-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3משותף-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95לארגו/ ניהול קשרי קהילה - יצירת ערך משותף לארגון ולמחזיקי הענין / שירלי קנטור]}}
 
החל במחצית השנייה של [[המאה ה-20]] החלו להתגבש תפישות ניהוליות חדשות שהובילו ליצירת תחום העיסוק של [[קשרי חוץ]], שנועד לשרת את הארגון בקיום דיאלוג, יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים ו[[גיוס משאבים]]. מקרה פרטי של קשרי חוץ הוא [[קשרי ממשל]] - תחום עיסוק שבו הארגון מקיים דיאלוג עם גופים ממשלתיים. רק בשלב מאוחר יותר התפתח תחום העיסוק של קשרי קהילה, שבו הדיאלוג מתקיים עם הציבור הרחב.
== קשרי קהילה בישראל ==
 
ב[[ישראל]] בתחילת [[המאה ה-21]], המונח "קשרי קהילה" התייחס לפעילות שהיא בגדר [[תרומה]] לקהילה - תחום שלימים כונה "[[אחריות תאגידית]]" או "[[אחריות חברתית]]".{{הערה|[https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=471724 מכשירים מנהלי קשרי קהילה עסקיים/זהבה דברת, גלובס, 21 בפברואר 2001]}}{{הערה|[https://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3537475,00.html מקצוע חדש: מנהל אחריות חברתית/יעל שטיין, אתר Ynet, בתאריך 30/4/2008]}} המונחים "קשרי קהילה" ו"אחריות תאגידית" שימשו בערבוביה, וגם היום ישנם ארגונים שמשתמשים במונח "קשרי קהילה" כדי להציג את תרומתם לקהילה, כמו הענקת [[מלגה|מלגות]], ימי [[התנדבות]] של עובדים ותמיכה ב[[עמותה|עמותות]].{{הערה|ארגונים כמו [https://www.ashdodport.co.il/about/csr/relations/pages/default.aspx נמל אשדוד], [http://www.icl-group.co.il/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AAקיימות/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AAדוחות-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AAאחריות-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AAתאגידית/%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99קשרי-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94קהילה/ כיל] ו[https://www.mta.ac.il/he-il/community_outreach המכללה האקדמית תל אביב יפו]}}
 
מאז שהחל להתבדל כתחום נפרד, קמו כמה חברות ישראליות שעוסקות בקשרי קהילה ושיתוף ציבור, כמו [https://www.bncr.co.il/ CR קשרי קהילה], [https://www.shiluvimcr.co.il/ שילובים], [https://www.insights.us/he תובנות] ו[https://sheatufim.org.il/ שיתופים]. אמנם לא קיים מסלול הכשרה [[אקדמיה|אקדמי]] למקצועות בתחום של קשרי קהילה, אך ישנם גופים שמנסים להשלים את החסר. למשל, "המרכז לעירוניות בת ים" - מכון מחקר שהופעל על ידי [[עיריית בת ים]] ב[[העשור השני של המאה ה-21|עשור השני של המאה ה-21]] ונוהל על ידי [[אבירמה גולן]] - הציע קורס הכשרה למנהלי שיתוף ציבור בחסות אקדמית של [[אוניברסיטת בר -אילן]].{{הערה|[https://www.localdevelopment.org.il/single-post/2018/02/11/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1קורס-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3שיתוף-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8ציבור-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96במרכז-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AAלעירוניות-%D7%91%D7%AAבת-%D7%99%D7%9Dים קורס שיתוף ציבור במרכז לעירוניות בת ים, 11 בפברואר 2018]}}
 
תחום העיסוק של קשרי קהילה החל לקבל משנה תוקף עם התרבותם של פרויקטים אורבניים שיש להם השפעה מרובה על ההתנהלות היומיומית של התושבים, בעלי העסקים והמבקרים בערים. לדוגמאלדוגמה, חברת [[נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים|נת"ע]], הבונה את [[מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב|הרכבת הקלה בגוש דן]], ערכה מספר מכרזים רחבי היקף לאספקת שירותי קשרי קהילה.{{הערה|[https://www.nta.co.il/tender/2496 מכרז למתן שירותי קשרי קהילה ושיתוף ציבור, אתר נת"ע, 24 בינואר 2019]}} גם [[חברת נתיבי איילון]] יצאה במכרז לאספקת שירותי קשרי קהילה במסגרת הפרויקטים של החברה.{{הערה|[https://www.ayalonhw.co.il/tenders/%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9Fלמתן-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99שירותי-%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99קשרי-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94קהילה-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99בפרויקטי-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AAחברת-%D7%A0נ/ למתן שירותי קשרי קהילה בפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ, אתר חברת נתיבי איילון, 2018]}} מעבר לחברות ממשלתיות, גם [[עירייה|עיריות]] החלו להכיר בצורך של מערך קשרי קהילה, וכך למשל הוקם בשנת [[2019]] אגף קשרי קהילה ב[[עיריית רמת גן]].{{הערה|[https://www.ramat-gan.muni.il/agapim/community_relations/ אגף קשרי קהילה בעיריית רמת גן]}}
 
התחום של קשרי קהילה מקבל משנה תוקף על רקע התרבות פרויקטים של [[התחדשות עירונית]] בישראל (כמו פרויקטים מתוקף [[תמ"א 38]] ופרויקטי [[פינוי בינוי]]). פרויקטים להתחדשות עירונית מצריכים הסכמה מצד בעלי הנכסים, ומכאן הצורך במערך קשרי קהילה מפותח בין הרשות המקומית לבין התושבים, או בין היזם לבין הדיירים. ב[[העשור השני של המאה ה-21|עשור השני של המאה ה-21]], הואצו תהליכי ההתחדשות העירונית, כמענה ל[[משבר הדיור בישראל]], ועיריות רבות הקימו מנהלות מקומיות להתחדשות עירונית, שגייסו מנהלי קשרי קהילה כחלק מכוח האדם הקבוע.{{הערה|[https://www.herzliya.muni.il/enosh/?id=83 מנהל קשרי קהילה בעיריית הרצליה], [https://www.givatayim.muni.il/Services/others/Lists/List4/DispForm.aspx?ID=206 מנהל קשרי קהילה בעיריית גבעתיים], [http://www.chakar.co.il/upload/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96מכרז%201.2019%2020אחראי%D720קשרי%90%D7%97%D7%A8%D7%90%D7%99%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99%20%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%9420קהילה.pdf מנהל קשרי קהילה בעיריית ראשון לציון], [http://www.ashkelon.muni.il/service/Documents/מכרזי%D720החברה%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA20העירונית/מנהל%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99%20%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D720תחום%9520קשרי%D720קהילה%9F20אשקלון%2006.2019.pdf מנהל קשרי קהילה בעיריית אשקלון], [https://www.netanya.muni.il/?CategoryID=231&ArticleID=11752 מנהל קשרי קהילה בעיריית נתניה]}}
 
==הערות שוליים==