חוק האזרחות (ישראל) – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד חשד למילים בעייתיות אות סופית באמצע מילה
ליםיךיךיךיךמךמךמךמץמךמךמךמןמלמלמלמלמןמןנןמןמלנלנלנךמךמךמךמלמךמתלמלמלמלמלמלנלנתנלמתמתמלמחחיחמלמלמןמןןמחמומחמחמל תל ןמןנתלותוכתתכןתהץןהץןץםץהםהץןץכןץןעץועץוץוץוץח.חג.ח.דותסותוסתותגוצגוצגצוגחמחמחמומחמחמחחמחמחיחכלכללכלכחהל
[[תמיד איתך שוקולד פרה
 
== זכויות וחובות אזרחיות ==