הבדלים בין גרסאות בדף "בתים ושדות בתקופת היובל"

הנימוק הזה לא מופיע בגמ' למיטב ידיעתי
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
(הנימוק הזה לא מופיע בגמ' למיטב ידיעתי)
 
=== הקדשה ===
אדם שהקדיש את שדה אחוזתו, אינו פודה אותה בשוויה הרגיל ככל ההקדשות, אלא על פי סכום קבוע הכתוב בתורה, והוא 50 [[סלע (מטבע עתיק)|סלע]] לשטח שניתן לזרוע בו [[מידות ומשקלות תורניים#כור, חומר|כור]] [[שעורה תרבותית|שעורים]]. סכום זה הוא עבור כל השנים עד היובל, אך אם אדם פודה את השדה, שנים מועטות קודם היובל, הוא משלם רק את הסכום היחסי עבור מספר השנים, כלומר סלע ופונדיון (1/48 מסלע) לכל שנה.
אף על פי שבמשנה מובא ש"אין מקדישין לפני היובל פחות משתי שנים ולא גואלין לאחר היובל פחות משנה"{{הערה|{{משנה|ערכין|ז|א}}}}, הגמרא שם מסיקה שזוהי רק המלצה, משום שמי שיעשה זאת יאלץ לגאול אותה בשוויה המלא. -([[רש"י]] כךוה[[רמב"ם]] נלמדמסבירים מהפסוקשלומדים מן הפסוק "על פי השנים הנותרות ונגרע", שעל מנת להחיללגרוע אתמסכום דיןהפדיון הגרועבהתאם צריךלמס' שישארוהשנים, שניםצריכות ומעוטלהישאר שניםלפחות שנתים עד היובל{{הערה|רש"י {{בבלי|ערכין|כד|א|ללא=שם}}, ד"ה ורמינהו; {{רמב"ם||ערכים שתיםוחרמין|ד|ז}}.}}). ישנה מחלוקת בין [[רב (אמורא)|רב]] ו[[שמואל (אמורא)|שמואל]] האם ניתן להקדיש שדה בתוך שנת היובל, וה[[רמב"ם]] פסק כשמואל שהשדה כלל לא מתקדשת.
 
==== שדה שהוקדשה ויוצאת לכהנים ====