Yuval CT

הצטרף ב־5 במאי 2006
מ
הגהה
(עדכון לשלהי 2019)
מ (הגהה)
 
{{ציטוט|תוכן="עם חוק ההשתקה, [[חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע|המאגר הביומטרי]] שעומד לקום, הידרדרות השפה והתרבות, הקצנת המעמדות וחוסר הסובלנות, והלחימה הבלתי פוסקת... אני ממליץ לכולם לקרוא את הספר "[[1984 (ספר)|1984]]" שכתב [[ג'ורג' אורוול]] <sup>(*)</sup>, ולהתחיל לפעול. בטרם המציאות תשוכתב ללא הרף וכולנו נאהב את האח הגדול.<sup>(**)</sup>"|מקור=אני, 24/11/2012 <BR><sup>(*)</sup> מומלץ לקרוא גם את [[עולם חדש מופלא]] שכתב [[אלדוס האקסלי]].
<BR><sup>(**)</sup> למעשה, כיום עם התעצמות ה-PC, ה'ליברליזם' לקבוצות מסוימות בלבד וכיוצא באלה, אפשר בהחלט להבין למה מפלגת "האח הגדול" התבססה על "סוצאנג" ("IngSoc"), קרי "[[סוציאליזם]] אנגלי"... (עדכון לשלהי 2019)}}