הבדלים בין גרסאות בדף "אתנן זונה ומחיר כלב"

מ
מ (עריכה, בקשת מקור, בקשת הבהרה, וניסוח.)
איסור הבאת האתנן אינו בהבאה הפיזית אל בית המקדש,{{הערה|[[ספרי]].}} אלא בהגשתו לקרבן: [[הקדש (הלכה)|הקדשתו]] לקרבן,{{הערה|[[תוספתא]], מסכת מכות, פרק ד'. אמנם ראו [[מנחת חינוך]], מצווה תקע"א הסובר אחרת.}} [[שחיטה (מצווה)|שחיטתו]],{{הערה|ספרי; רבי [[אליעזר ממיץ]], '''ספר יראים''', סימן רצ"ג.}} הקרבתו על המזבח,{{הערה|{{רמב"ם||איסורי מזבח|ג|ז}}.}} וזריקת דמו.{{הערה|תוספתא, מסכת מכות, פרק ד'.}} האיסור הוא בין ב[[בהמה]] ובין ב[[עופות|עוף]].{{הערה|{{בבלי|תמורה|כט|א}}.}} הקדשת האתנן לבניין בית המקדש אסורה אף היא.{{הערה|{{בבלי|תמורה|ל|ב}}.}}
 
מדאורייתא אין איסור לתת את ה'אתנן' למבני קדושה אחרים, ואפילו להר הבית, אמנם בתוספות{{הערה|[[תוספות]], מסכת עבודה זרה, דף י"ז, עמוד א', ד"ה מהו.}} כתבו שמדרבנן ישנו איסור להתשמשלהשתמש עם ה'אתנן' איסורלצורך זהקנייתם הוא על כלשל [[תשמיש קדושה ותשמיש מצווה|תשמישי קדושה]] (כמו [[בית כנסת]] ו[[ספר תורה]]),{{הערה|[[ירוחם בן משולם|רבנו ירוחם]], נתיב כ"ג, חלק א'; {{שולחן ערוך|אורח חיים|קנג|כא}}, בדברי ה[[רמ"א]], ועל פי ה[[אברהם אבלי הלוי גומבינר|מגן אברהם]] שם, סעיף קטן מ"ו.}} ועל כל תשמישיותשמישי מצווה (כמו [[ציצית]] ו[[לולב]]).{{הערה|הרב [[יוסף תאומים]], '''פרי מגדים''', אורח חיים, סימן קנ"ג, "אשל אברהם", ס"ק מ"ז.}}
 
בסיבת האיסור, כתבו הפרשנים כמה טעמים: