ספרדים ועדות מזרח: הבדלי גרסאות

מ
* {{סיעת עבר|89}}
* רשימות מועמדים מלאות: [http://www.idi.org.il/media/511774/כנסת%201-%20רשימת%20איחוד%20ספרדים%20ועדות%20המזרח.pdf לכנסת הראשונה], [http://www.idi.org.il/media/512579/כנסת%202-%20רשימת%20ספרדים%20ועדות%20המזרח.pdf לכנסת השנייה], [http://www.idi.org.il/media/512829/כנסת%203-%20רשימת%20ספרדים%20ועדות%20המזרח.pdf לכנסת השלישית], ו[http://www.idi.org.il/media/512997/כנסת%204-%20איחוד%20לאומי%20מיסודם%20של%20ספרדים.pdf לכנסת הרביעית (בשם איחוד לאומי)]
* {{המרכז ללימודי רוח|היסטוריום: רגע היסטורי למורים ותלמידים|מפא"י נגד רדיו דמשק: הבחירות לכנסת השלישית|historiyom/mp-y-ngd-rdyv-dmshq-hbkhyrvt-lknst-hshlyshyt}}
 
==הערות שוליים==