הבדלים בין גרסאות בדף "פונקציות זוגיות ואי-זוגיות"

ניסוחים
(ניסוחים)
** מנה של פונקציה אי-זוגית בפונקציה אי-זוגית היא פונקציה זוגית.
** מנה של פונקציה זוגית בפונקציה אי-זוגית היא פונקציה אי-זוגית.
באופן כללי כל מכפלה הכוללת פונקציות זוגיות ולא זוגיות בלבד (הפונקציה <math>x^-1</math> היא לא זוגית), הפונקציות הזוגויות משמרות את הזוגיות, והזוגיות תלויה האם מספר הפונקציות האי זוגיות זוגי או לא זוגי.
*'''[[הרכבת פונקציות]]:'''
**הרכבה שלהכוללת פונקציות זוגיות ולא כוללת פונקציות כלליות היא פונקציה זוגית.
**הרכבה של פונקציות אי-זוגיות היא פונקציה אי-זוגית.
**הרכבה של כל פונקציה עם פונקציה זוגית היא זוגית, (אך לאהרכבה להפך)של פונקציה זוגית על פונקציה כללית אינה בהכרח זוגית.
*'''[[נגזרת|גזירת פונקציה]]:'''
**נגזרת של פונקציה זוגית היא פונקציה אי-זוגית.
218

עריכות