הבדלים בין גרסאות בדף "יצחק ניסנבוים"

*ישראל שפירא, '''הרב יצחק ניסנבוים''', בהוצאת "המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של הנהלת ההסתדרות הציונית" (הודפס ב"דפוס הפועל המזרחי"), ירושלים [[תשי"א]] (ספר ח' בסדרת "דמויות בציונות ובתולדות היישוב").
*ישראל שפירא (הקדמה מ[[משה קרונה]]), '''הרב ניסנבוים חייו ופועלו''', בהוצאת "הקרן הקיימת לישראל - המחלקה הדתית" (הודפס ב"דפוס דרור"), ירושלים [[תש"ל]] (לכבוד מאה שנים להולדתו).
*[[דב שוורץ]]. תשס"ג. '''ייחודו של עם ישראל בהגות הציונית-הדתית'''. בתוך [[אבי שגיא]] ודב שוורץ (עורכים) מאה שנות ציונות דתית: היבטים רעיוניים. [[הוצאת אוניברסיטת בר-אילן]], רמת גן. {{ULI|004426595}}
*'''מסולל מסילות : קוים לדמותו של הרב יצחק ניסנבוים''', בתוך: "קניני קדם", ירושלים תשל"ח, עמ' ה'-כ'.
* אסף קניאל, יומרה ומעש - המזרחי בפולין בין שתי מלחמות העולם, רמת גן תשע"א
976

עריכות