פונקציות היפרבוליות – הבדלי גרסאות

ביטול גרסה 27209617 של גיאומטריה1 (שיחה)לא נכון יש צמצום
(ביטול גרסה 27209617 של גיאומטריה1 (שיחה)לא נכון יש צמצום)
:<math>\coth x = \frac {1} {x} + \frac {x} {3} - \frac {x^3} {45} + \frac {2x^5} {945} + \cdots = \frac {1} {x} + \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}2^{2n} B_n x^{2n-1}} {(2n)!}, 0 < \left |x \right | < \pi </math>
 
:<math>\operatorname {sech} x = 1 - \frac {x^2} {2} + \frac {5x^4} {24} - \frac {61x^6} {720} + \cdots = 1 + \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n E_2nE_n x^{2n}}{(2n)!}, \left |x \right | < \frac {\pi} {2} </math>
 
:<math>\operatorname {csch}\, x = \frac {1} {x} - \frac {x} {6} +\frac {7x^3} {360} -\frac {31x^5} {15120} + \cdots = \frac {1} {x} + \sum_{n=1}^\infty \frac{ 2 (1-2^{2n-1}) B_{2n} x^{2n-1}}{(2n)!}, 0 < \left |x \right | < \pi </math>
224

עריכות