קרינת הרקע הקוסמית – הבדלי גרסאות

== שנות התשעים ואילך==
{{להשלים|נושא=מדע וטכנולוגיה}}
מעוצמתה הנוכחית של הקרינה בכל כיוון, אפשר להסיק על עצמת הקרינה באותו הרגע, כאשר היקום היה בן 380,000 שנה. אילו הייתה הקרינה מסביב אחידה לחלוטין, כפי שנראה היה בתחילה, היה צריך להסיק שגם היקום היה אחיד לחלוטין באותו רגע מוקדם בזמן - ואז לא ניתן יהיה להסביר את היווצרות הגלקסיות. הגורם היחיד שיכול להסביר היווצרות של גושי חומר מרוכזים, הוא כח הכובד: המשיכה ההדדית בין חלקיקי החומר. היקום היום אינו הומוגני - הגלקסיות מרחפותמפוזרות ומרחקיםבאופן לא אחיד עם מרחקים עצומים מפרידים ביניהן. מכאן שגם היקום בראשיתו לא היה הומוגני - וזה מוכרח להשתקף בקרינת הרקע.
 
הלוויין [[קובי (לוויין)|קובי]] שנשלח בשנת [[1992]] ל[[חלל]], כדי לחקור את קרינת הרקע הקוסמית, היה מצויד ב[[מצלמה|מצלמות]] רגישות מאוד, ובעל מערך [[מחשב]]ים מתוחכם, שאיפשרו לו לזהות הבדלים דקים בקרינת הרקע ממקומות שונים בחלל. הבדלים אלו הסבירו במידה רבה את מבנה [[היקום]] הנוכחי, ה[[גלקסיה|גלקסיות]] המסודרות ב[[צביר גלקסיות|צבירי גלקסיות]] וצבירי גלקסיות המסודרים ב[[צביר-על|צבירי-על]]. לוויינים נוספים שנשלחו מאוחר יותר, אימתו תצפיות אלה.