הבדלים בין גרסאות בדף "החטיבה האסטרטגית"

←‏מבנה החטיבה: ארגון מחדש של הטקסט. החלק העוסק במבנה החטיבה צריך לכלול קודם כל את המבנה הנוכחי. המידע על המבנה בעבר הועבר לחלק העוסק בהיסטוריית החטיבה.
(←‏מבנה החטיבה: ארגון מחדש של הטקסט. החלק העוסק במבנה החטיבה צריך לכלול קודם כל את המבנה הנוכחי. המידע על המבנה בעבר הועבר לחלק העוסק בהיסטוריית החטיבה.)
 
==מבנה החטיבה==
עד שנת 2015 החטיבה הייתה מורכבת מארבע מחלקות, אשר בראש כל אחת מהן עומד קצין בדרגת [[אל"ם]]:
*מחלקת שצ"ב (שיתוף פעולה צבאי בינלאומי).
*מחלקת קישור (יחידת הקישור לכוחות זרים (יקל"ז)).
*מחלקת אסטרטגיה אזורית.
*מחלקת תא"ס (תכנון אסטרטגי).
 
=== מבנה היום ===
בשנת 2014 פוצלה החטיבה, ומחלקות שצ"ב וקישור הועברו ל[[החטיבה לקשרי חוץ|חטיבה לקשרי חוץ]] שהוקמה מחדש{{הערה|[www.idf.il/Sip_Storage/FILES/6/16696.doc צבא ההגנה לישראל - דו"ח מסכם שנה קלנדארית 2014, לפי חוק חופש המידע], אגף התכנון, עמוד 32}}.
 
* מחלקת תכנון אסטרטגי
קודם לכן הוצאה מחלקת תשתית פריסה מהחטיבה והועברה לחטיבת התכנון{{הערה|[http://www.idf.il/Sip_Storage/FILES/9/16329.pdf צבא ההגנה לישראל - דו"ח מסכם שנה קלנדארית 2013, לפי חוק חופש המידע], אגף התכנון, עמוד 25}}.
* מחלקת תודעה, לגיטימציה ומשפט
 
==היסטוריה==
ביוני 1992 הוספו למחלקת התכנון האסטרטגי באגף התכנון שישה תקנים, ובשנת 1994 הוקמה "חטיבה לתכנון אסטרטגי" שבראשה תת-אלוף, על בסיס המחלקה לתכנון אסטרטגי שפעלה עד אז. עם הקמת החטיבה נוספה לה עוד תקן אל"ם לעוזר ראש החטיבה לענייני משא ומתן{{הערה|{{מבקר המדינה|מספר ספר=145|שם=אגף התכנון של האג"ם במטה הכללי|מיקום=דוח שנתי 52א לשנת 2001, עמ' 85}}}}.
 
בסוף שנות ה-90 צורף לחטיבת התכנון האסטרטגי ענף תשתית ופריסה, שהיה כפוף עד אז לסגן ראש אג"ת. כן הוקם בחטיבה ענף חדש לטיפול בגיבוש מדיניות קשרי החוץ עם ארצות הברית והטיפול ביישום קשרי החוץ הצבאיים עם ארצות הברית הועבר מהחטיבה לחטיבת קשרי החוץ של אגף המיבצעים{{הערה|{{מבקר המדינה|מספר ספר=145|שם=אגף התכנון של האג"ם במטה הכללי|מיקום=דוח שנתי 52א לשנת 2001, עמ' 75}}}}
 
במהלך שנות ה-90 התרכז עיקר המאמץ של החטיבה לתכנון אסטרטגי במשא ומתן עם הפלסטינים, הסורים והירדנים והטיפול בהכנת המסד התאורטי של האסטרטגיה הצבאית הוזנח{{הערה|{{מבקר המדינה|מספר ספר=145|שם=אגף התכנון של האג"ם במטה הכללי|מיקום=דוח שנתי 52א לשנת 2001, עמ' 92}}}}.
 
החטיבה האסטרטגית הוקמה ביולי [[2006]] על פי החלטת הרמטכ"ל, [[דן חלוץ]], מאיחודן של [[החטיבה לקשרי חוץ]] ב[[אמ"ץ]] והחטיבה לתכנון אסטרטגי (תא"ס) באג"ת{{הערה|{{ערוץ7||יאוחדו קשרי החוץ והתכנון האסטרטגי במטכ"ל|135330|6 בינואר 2006|}}}}{{הערה|{{דובר צה"ל||שנות האלפיים|1415-10819|18 במאי 2011}}.}}.
 
במרץ 2015 פוצלה שוב החטיבה כך שנותרה אחראית על תחום התכנון האסטרטגי בלבד. האחריות על תחום קשרי החוץ בצה"ל הועבר ל[[החטיבה לקשרי חוץ|חטיבה לקשרי חוץ]], שהוקמה למעשה מחדש.
 
===מבנה בעבר===
באוקטובר 2000, החטיבה הייתה מאורגנת בשתי מחלקות: מחלקה א' לליווי הסדרים מדיניים ומחלקה ב' לתכנון אסטרטגי{{הערה|{{מבקר המדינה|מספר ספר=145|שם=אגף התכנון של האג"ם במטה הכללי|מיקום=דוח שנתי 52א לשנת 2001, עמ' 84}}}}.
 
==== מחלקה א' ====
תפקידיה של מחלקה א' היו, על פי המתואר בדו"ח [[מבקר המדינה]]:
 
*לרכז את עבודת התכנון האסטרטגי לגיבוש עמדות בנושאים ביטחוניים-מדיניים בהקשר האזורי
*לרכז את עבודת המטה לגיבוש התפיסה הביטחונית וההסדרים המדיניים, ולרכז הטיפול מול ראשי ערוצי המשא ומתן השונים, לרבות שירותי המטה הקשורים בעבודתם
* לרכז את עבודת התכנון בהיבט ביטחוני-מדיני בתחום היחסים עם מדינות שכנות ועם הפלסטינים, ולעקוב אחרי יישום ההסכמים
* לרכז את הערכת המצב האסטרטגית, לגבש את [[איום ייחוס|איום הייחוס]]{{הערה|"איום הייחוס" מגדיר את האיומים המרכזיים, הקונקרטיים, שאליהם יש להפנות את המאמץ המבצעי-המדיני האסטרטגי בתקופה אליה מתייחסים}} ואת ההיבטים האסטרטגיים של התוכניות האופרטיביות של צה"ל.
 
מחלקה א' כללה את:
 
* ענף מזרח תיכון
* ענף פלסטינימזרח תיכון
*ענף פלסטיני
*ענף אסטרטגי צבאי
 
==== מחלקה ב' ====
מחלקה ב' כללה:
 
* ענף "קשרי חוץ", האחראי לגבש את מדיניות קשרי החוץ של צה"ל
* ענף ארצות"קשרי הבריתחוץ", - שנועדהאחראי לגבש את מדיניות כוללת של קשרי החוץ הצבאיים-ביטחוניים עם ארצות הברית, והיה אחראי גם על תחום בקרת הנשק.של צה"ל
* ענף ארצות הברית - שנועד לגבש מדיניות כוללת של קשרי החוץ הצבאיים-ביטחוניים עם ארצות הברית, והיה אחראי גם על תחום בקרת הנשק.
* ענף תשתית ופריסה, האחראי על גיבוש צורכי התשתית הפיזית של צה"ל ועל תכנון פריסת הקבע של יחידות צה"ל.
 
עד שנת 2015 החטיבה הייתה מורכבת מארבע מחלקות, אשר בראש כל אחת מהן עומד קצין בדרגת [[אל"ם]]:
=== מבנה היום ===
* מחלקת תכנון אסטרטגי
* מחלקת תודעה, לגיטימציה ומשפט
 
*מחלקת שצ"ב (שיתוף פעולה צבאי בינלאומי).
==היסטוריה==
*מחלקת קישור (יחידת הקישור לכוחות זרים (יקל"ז)).
ביוני 1992 הוספו למחלקת התכנון האסטרטגי באגף התכנון שישה תקנים, ובשנת 1994 הוקמה "חטיבה לתכנון אסטרטגי" שבראשה תת-אלוף, על בסיס המחלקה לתכנון אסטרטגי שפעלה עד אז. עם הקמת החטיבה נוספה לה עוד תקן אל"ם לעוזר ראש החטיבה לענייני משא ומתן{{הערה|{{מבקר המדינה|מספר ספר=145|שם=אגף התכנון של האג"ם במטה הכללי|מיקום=דוח שנתי 52א לשנת 2001, עמ' 85}}}}.
*מחלקת אסטרטגיה אזורית.
*מחלקת תא"ס (תכנון אסטרטגי).
 
בשנת 2014 פוצלה החטיבה, ומחלקות שצ"ב וקישור הועברו ל[[החטיבה לקשרי חוץ|חטיבה לקשרי חוץ]] שהוקמה מחדש{{הערה|[www.idf.il/Sip_Storage/FILES/6/16696.doc צבא ההגנה לישראל - דו"ח מסכם שנה קלנדארית 2014, לפי חוק חופש המידע], אגף התכנון, עמוד 32}}.
בסוף שנות ה-90 צורף לחטיבת התכנון האסטרטגי ענף תשתית ופריסה, שהיה כפוף עד אז לסגן ראש אג"ת. כן הוקם בחטיבה ענף חדש לטיפול בגיבוש מדיניות קשרי החוץ עם ארצות הברית והטיפול ביישום קשרי החוץ הצבאיים עם ארצות הברית הועבר מהחטיבה לחטיבת קשרי החוץ של אגף המיבצעים{{הערה|{{מבקר המדינה|מספר ספר=145|שם=אגף התכנון של האג"ם במטה הכללי|מיקום=דוח שנתי 52א לשנת 2001, עמ' 75}}}}
 
קודם לכן הוצאה מחלקת תשתית פריסה מהחטיבה והועברה לחטיבת התכנון{{הערה|[http://www.idf.il/Sip_Storage/FILES/9/16329.pdf צבא ההגנה לישראל - דו"ח מסכם שנה קלנדארית 2013, לפי חוק חופש המידע], אגף התכנון, עמוד 25}}.
במהלך שנות ה-90 התרכז עיקר המאמץ של החטיבה לתכנון אסטרטגי במשא ומתן עם הפלסטינים, הסורים והירדנים והטיפול בהכנת המסד התאורטי של האסטרטגיה הצבאית הוזנח{{הערה|{{מבקר המדינה|מספר ספר=145|שם=אגף התכנון של האג"ם במטה הכללי|מיקום=דוח שנתי 52א לשנת 2001, עמ' 92}}}}.
 
החטיבה האסטרטגית הוקמה ביולי [[2006]] על פי החלטת הרמטכ"ל, [[דן חלוץ]], מאיחודן של [[החטיבה לקשרי חוץ]] ב[[אמ"ץ]] והחטיבה לתכנון אסטרטגי (תא"ס) באג"ת{{הערה|{{ערוץ7||יאוחדו קשרי החוץ והתכנון האסטרטגי במטכ"ל|135330|6 בינואר 2006|}}}}{{הערה|{{דובר צה"ל||שנות האלפיים|1415-10819|18 במאי 2011}}.}}.
 
במרץ 2015 פוצלה שוב החטיבה כך שנותרה אחראית על תחום התכנון האסטרטגי בלבד. האחריות על תחום קשרי החוץ בצה"ל הועבר ל[[החטיבה לקשרי חוץ|חטיבה לקשרי חוץ]], שהוקמה למעשה מחדש.
 
==ראשי החטיבה==
196

עריכות