הלבנת פנים: הבדלים בין גרסאות

(קשור לערך ראשי ולא לדף ההפניה)
* {{דעת|[[אביעד הכהן]]|mishpat-ivri/skirot/273-2.htm|האיסור לבייש אדם וחובת השמירה על כבודו}}
* הרב יהושע פפר, [http://www.din.org.il/2012/12/07/%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%9A-%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D/ "כאילו שופך דמים": המלבין פני חברו ברבים]
*הרב ישועה רטבי, [http://www.kiryatmoshe.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F/529-%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95 איסור הלבנת פנים]