הבדלים בין גרסאות בדף "בריחת הגר ולידת ישמעאל"

====הבשורה על הולדת ישמעאל====
 
מלאך ה' נגלה אל הדר ומבשר לה כי ירבה את זרעה. המלאך ממשיך ומבשר לה כי יוולד לה בן והוא יהיה " וְהוּא יִהְיֶה פֶּרֶא אָדָם יָדוֹ בַכֹּל וְיַד כֹּל בּוֹ וְעַל-פְּנֵי כָל-אֶחָיו יִשְׁכֹּן". {{הערה|1={{תנ"ך|בראשית|טז|יב}}}} רש"י פירש את הפסוק: {{ציטוטון|פרא אדם - אוהב מדברות לצוד חיות , כמו שכתוב: "וישב במדבר ויהי רבה קשת" (בר' כא , כ). ידו בכל - ליסטיס (שודדים) (ראה ב"ר מה , ט). ויד כל בו - הכל שונאין אותו ומתגרין בו. על (בנוסחנו: ועל) פני כל אחיו ישכן - שיהא זרעו גדול.}} לדעת רש"י ישמעאל יהיה עסוק בציד חיות ושוד, מה שיגרום לאנשים לשנוא אותו ואף להתגרות בו.{{הערה|1=[https://www.mgketer.org/tanach/1/16/12 מקראות גדולות, פירושים על בראשית ט"ז י"ב]}} המילים " וְהוּא יִהְיֶה פֶּרֶא אָדָם יָדוֹ בַכֹּל וְיַד כֹּל בּוֹ" עוררו מחלוקת בחז"ל וזאת עולה מדברי המדרש המובא בבראשית רבה: {{ציטוטון|"והוא יהיה פרא אדם, -רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. רבי יוחנן אמר: שהכל יהיו גדלים ביישוב, והוא יהיה גדל במדבר. רבי [[שמעון בן לקילקיש]] אמר: פרא אדם, וודאי שהכל בוזזים ממון, והוא בוזז נפשות.}} כלומר רבי יוחנן טוען שישמעאל יהיה לאיש חשוב באזורו, המדבר אך מנגד ר' שמעון בן לקיש טוען כי ישמעאל יהיה שודד ורוצח.
 
==הערות שוליים==