הבדלים בין גרסאות בדף "תורת השמיטות"

אין שינוי בגודל ,  לפני 12 שנים
 
==מקורותיה של תורת השמיטות הקבלית==
את שני עיקריה הגדולים של תורת השמיטות הקבלית ניתן למצוא בחיבור בין שני מאמרים מפורסמים של חז"ל. הראשון מעיקרים אלו הוא רעיון השבת הקוסמית שבו נתפס העולם כמתקיים במחזוריות בת 7,000 שנה שמתוכן 1,000 השנה האחרונות הן מעין שנות שבתון לעולם. את שורשה של תפיסה זו ניתן למצוא במאמר תלמודי שבו גורס רב קטינא:{{ציטוט"|מקור= "שית אלפי שני הווה עלמא וחד חרוב (ששת אלפי שנים מתקיים העולם ובאחד עומד חרב)|מקור=ממסכת סנהדרין, צז' ע"א]] ובהמשך נאמר עוד "כשם שהשביעית משמטת אחת לשבע שנים [בשמיטת הארץ], כן העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפים שנה". העיקר השני העומד בבסיסה של תורת השמיטות הוא הרעיון של מחזוריות קוסמית של בריאות וחורבנים העוקבים זה את זה במחזוריות קבועה. תפיסה זו נסמכת על המאמר החז"לי (בראשית רבה [וילנא] פרשה ג') כי לפני בריאת עולמנו היה הקב"ה "בורא עולמות ומחריבן" ועל הפסוק התנ"כי (ישעיה סה', יז') "כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ולא תזכרנה הישנות ולא תעלינה על לב".
החיבור של שני רעיונות נועזים אלו של חז"ל עם עולמה של תורת השמיטות המקראית, בצירוף בדלי רמזים שונים מהמקרא ומספרות חז"ל, וחשוב מכל עבודה דרשנית ופרשנית מופלגת ונועזת מצדם של המקובלים היוו את התשתית לתורת השמיטות. תורה זו הייתה נפוצה בקרב מקובלי גירונה אולם את ביטויה הקלאסי מצאה בספר התמונה (שלא נכתב במסגרת קבלת גירונה), לו הקדיש פרופ' [[גרשם שלום]] את מרבית הרצאותיו בשנת תשכ"ה, הרצאות שלוקטו לספר "קבלת ספר התמונה".
 
626

עריכות