הבדלים בין גרסאות בדף "האמנה למניעת זיהום מאוניות"

על מנת שתקני [[ארגון הימאות הבינלאומי]] יהיו מחייבים יש צורך באישרור של מספר מדינות שהמעמס הכולל של אוניות הנושאות את דגליהן הוא לפחות 50% מן המעמס הכולל של אוניות סוחר בעולם. הליך אישרור זה עשוי להיות ממושך. משכך אומץ בארגון הימאות הבינלאומי מנגנון ולפיו אם מדינה חברה בארגון איננה מתנגדת במפורש, בתוך פרק זמן מסוים, להחלטות הארגון, הרי שמתקבלת ההנחה שאותה מדינה אישררה את האמנה.
 
במקרה של אמנת מרפול, כל ששת הנספחים לאמנה אושררו על ידי המספר המתאים של מדינות כדי להכניסם לתוקף. על פי האמנה, כל מדינה חברה אחראית ליישום הוראות האמנה באוניות הנושאות את דגלה, וכל מדינה חברה אחראית לחקיקה מקומית מתאימה לאכיפת הוראות האמנה והנספחים. אף שהאמנה מחריגה מהוראותיה במפורש [[אוניית מלחמה|אוניות מלחמה]] ואוניות עזר של צי, המדינות החברות מתחייבות להחיל הוראותיה אף על אוניות אלה "ככל שהדבר סביר ומעשי"{{הערה|סעיף 3(3) לאמנה}}{{הערה|{{משפט וצבא|דורית טליתמן, [http://www.law.idf.il/SIP_STORAGE/files/4/264.pdf |השמן וצה"ל]. '''משפט וצבא''', |14|32481|135|התש"ס, 14:{{כ}}211, 227}}}}.
 
==נספחים==