הנהלת חשבונות חד-צדית – הבדלי גרסאות

עקביות אורכי פסקאות ; פרק "ראו גם" מיותר לגמרי פה.
(←‏ראו גם: הערך הנהלת חשבונות קושר כבר מתחילת הערך והערך דוח רווח והפסד אמור להיות מקושר מן הערך הנהלת חשבונות ולא מתתי-ערכים שלו.)
(עקביות אורכי פסקאות ; פרק "ראו גם" מיותר לגמרי פה.)
'''הנהלת חשבונות חד-צִדית''' היא שיטה לביצוע [[הנהלת חשבונות]].
 
במערכת הנהלת חשבונות חד-צדית נרשםנרשמות תנועות רק מ"צד אחד" של הפעולות הפיננסית. הנהלת חשבונות חד-צדית מפרטת רק את צד ההכנסות וההוצאות והיאאשר נותנת מידע רק על הפעולות התוצאתיות (רווח והפסד) של העסק. בהתאם לשיטה זו; אופן התקבול או התשלום אינם נרשמים (מזומן, [[אשראי]], המחאה בנקאית וכו).
הוראות [[פקודת מס הכנסה]] (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973 מבחינות בין שתי שיטות שמבוצעות בהן הנהלת חשבונות - מערכת הנהלת חשבונות חד-צדית ומערכת [[הנהלת חשבונות כפולה]].
 
[[עוסק פטור]] או עסקים קטנים העומדים בקריטריונים המנויים בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973 רשאים לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות החד-צדית אם כי [[חוק החברות]], התשנ"ט 1999 מחייב תאגידים המאוגדים כחברה לנהל את חשבונותיהם בשיטת [[הנהלת החשבונות כפולה]].
במערכת הנהלת חשבונות חד-צדית נרשם רק "צד אחד" של הפעולות הפיננסית. הנהלת חשבונות חד-צדית מפרטת רק את צד ההכנסות וההוצאות והיא נותנת מידע רק על הפעולות התוצאתיות (רווח והפסד) של העסק. בהתאם לשיטה זו אופן התקבול או התשלום אינם נרשמים (מזומן, [[אשראי]], המחאה בנקאית וכו).
 
[[עוסק פטור]] או עסקים קטנים העומדים בקריטריונים המנויים בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973 רשאים לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות החד-צדית.
 
[[חוק החברות]], התשנ"ט 1999 מחייב תאגידים המאוגדים כחברה לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות הכפולה.
 
== ראו גם ==
*[[הנהלת חשבונות כפולה]]
 
[[קטגוריה:חשבונאות]]
משתמש אלמוני