הבדלים בין גרסאות בדף "יעל רנן"

הוסרו 275 בתים ,  לפני 11 חודשים
(https://www.avelim.co.il/%d7%93%d7%a8-%d7%99%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a0%d7%9f-%d7%96%d7%9c הנה הסימוכין שביקשו)
* ענת מידן, "סינדרלה עצבנית", ראיון עם יעל רנן, "[[ידיעות אחרונות]]", 23 במרץ 2007.
* {{הארץ|תמר הגר|הנסיכה לא נישקה את הצפרדע. היא הטיחה אותו בקיר|1.1415342|4 ביוני 2007}}
 
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/1-greek-and-roman-mythology/1-zeus-and-hera/ "הוֹמֶרוֹס, איליאַדה: זֵאוּס והֶרה – הזוג האפל בצמרת השררה"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
'''מכּתביה ותרגומיה''':
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/1-greek-and-roman-mythology/2-penelope/ "הוֹמֶרוֹס, איליאַדה" פֶּנֶלוֹפֵּי – האישה הטובה במֵירעה"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/1-greek-and-roman-mythology/31-sisyphuszeus-and-hera/ "סיזיפוסהוֹמֶרוֹס, איליאַדה: מהומרוסזֵאוּס והֶרה – הזוג האפל עדבצמרת קאמיהשררה"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/1-greek-and-roman-mythology/42-ovidius-metamorphoses/1-apollo-and-daphnepenelope/ "אוֹבידיוּסהוֹמֶרוֹס, מֶטַמוֹרפוֹזוֹת:איליאַדה" פֶּנֶלוֹפֵּי – האישה אַפּוֹלוֹהטובה ודפנהבמֵירעה"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/1-greek-and-roman-mythology/43-ovidius-metamorphoses/2-narcissus-and-echosisyphus/ "אוֹבידיוּס,סיזיפוס: מֶטַמוֹרפוֹזוֹת:מהומרוס נרקיסעד ואֶקוֹקאמי"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/1-greek-and-roman-mythology/4-ovidius-metamorphoses/31-apollo-and-atalantadaphne/ "אוֹבידיוּס, מֶטַמוֹרפוֹזוֹת: אַטאלַנטהאַפּוֹלוֹ ודפנה"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/1-greek-and-roman-mythology/4-ovidius-metamorphoses/42-orpheusnarcissus-and-eurydiceecho/ "אוֹבידיוּס, מֶטַמוֹרפוֹזוֹת: אוֹרפֶאוּסנרקיס ואֶוּרידיקֶהואֶקוֹ"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/2-plays/1-agamemnongreek-and-iphigeniaroman-atmythology/4-aulisovidius-metamorphoses/3-atalanta/ "אַייסכילוֹסאוֹבידיוּס, אַגַמֶמנוֹן, ואֶוּריפּידֶס, איפיגֶניה באַאוּליסמֶטַמוֹרפוֹזוֹת: עקידת הבת ונקמת האםאַטאלַנטה"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/21-greek-and-roman-mythology/4-ovidius-playsmetamorphoses/24-cassandraorpheus-theand-propheteurydice/ "אַייסכילוֹסאוֹבידיוּס, אַגַמֶמנוֹןמֶטַמוֹרפוֹזוֹת: הנביאהאוֹרפֶאוּס קַסַנדרהואֶוּרידיקֶה"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/2-plays/31-prometheusagamemnon-boundand-iphigenia-at-aulis/ "אַייסכילוֹס, פּרוֹמֵתֶאוּסאַגַמֶמנוֹן, ואֶוּריפּידֶס, איפיגֶניה באַאוּליס: עקידת הבת ונקמת הכבולהאם"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/2-plays/42-womencassandra-ofthe-trachisprophet/ "סוֹפוֹקלֶסאַייסכילוֹס, נשי טראכיסאַגַמֶמנוֹן: הֶרקוּלֶס וקוטלתהנביאה הגברקַסַנדרה"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/2-plays/53-medeaprometheus-bound/ "אֶוּריפּידֶסאַייסכילוֹס, מֵדֵיאָהפּרוֹמֵתֶאוּס הכבול"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/2-plays/64-dollwomen-houseof-trachis/ "איבּסֶןסוֹפוֹקלֶס, ביתנשי הבובותטראכיס: הֶרקוּלֶס וקוטלת הגבר"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/2-plays/75-the-american-princessmedea/ "ניסים אלוניאֶוּריפּידֶס, הנסיכה האמריקאיתמֵדֵיאָה"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/32-foundations-of-comedyplays/1-the-clown-on6-thedoll-ropehouse/ "הליצן על החבל:איבּסֶן, עקרונותבית הפארודיההבובות"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/32-foundations-of-comedyplays/27-the-alazonamerican-princess/ "הרברבןניסים אלוני, הנסיכה (אלאזוֹן)האמריקאית"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/3-foundations-of-comedy/21-the-alazon/#superiorityclown-illusionon-the-rope/ "הרברבןהליצן (אלאזוֹן)על החבל: אשליית העליונות והטייה לטובתעקרונות העצמיהפארודיה"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/3-foundations-of-comedy/32-the-tricksteralazon/ "הטריקסטֶרהרברבן (אלאזוֹן)"], (בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/43-thefoundations-heroineof-incomedy/2-the-european-fairytalesalazon/1#superiority-little-red-riding-hood/illusion "כיפההרברבן אדומה(אלאזוֹן): דיכויאשליית ההנאותהעליונות הפּוּריטניוהטייה לטובת העצמי"], ('''התפוח המורעל''', 2007, בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/43-thefoundations-heroineof-incomedy/3-the-european-fairytales/2-cinderellatrickster/ "לכלוכית: הצד האפל של הצדקתהטריקסטֶר"], ('''התפוח המורעל''', 2007, בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/4-the-heroine-in-the-european-fairytales/31-thelittle-princessred-andriding-the-froghood/ "הנסיכהכיפה והצפרדעאדומה: בשבחם שלדיכוי הכעסההנאות והסרבנותהפּוּריטני"], ('''התפוח המורעל''', 2007, בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/14-greekthe-andheroine-romanin-mythology/1the-zeuseuropean-andfairytales/2-heracinderella/ "הוֹמֶרוֹס, איליאַדהלכלוכית: זֵאוּס והֶרה – הזוגהצד האפל בצמרתשל השררההצדקת"], ('''התפוח המורעל''', 2007, בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
*יעל רנן, [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/essays/14-greekthe-andheroine-in-the-romaneuropean-mythologyfairytales/23-penelopethe-princess-and-the-frog/ "הוֹמֶרוֹס,הנסיכה איליאַדה" פֶּנֶלוֹפֵּיוהצפרדע: בשבחם האישהשל הטובההכעס במֵירעהוהסרבנות"], ('''התפוח המורעל''', 2007, בתוך: [https://eisental.github.io/yael-renan-essays/ ספרות המערב]).
 
{{בקרת זהויות}}