המחוז האדמיניסטרטיבי הדרומי (מוסקבה) – הבדלי גרסאות