אב – הבדלי גרסאות

הוסרו 360 בתים ,  לפני שנה
(בשר (מזון) ==> בשר)
שמו של החודש הובא, כשמות שאר החודשים, מ[[גלות בבל]]. מקורו במילה ה[[אכדית]] אבו ("[[קנה|קנים]]"). על פי החוקרים, בחודש זה נהגו לקצור את הקנים לצרכים שונים. גם ב[[בית המקדש]] היה חודש אב מסמן את סוף הזמן בו כרתו עצים לצורך המערכה שעל ה[[מזבח]] (בבלי, בבא בתרא קכא ע"א). ב[[בבלית]] פירוש השם הוא אש, וזוהי משמעות נוספת לשם החודש, לפיה הוא נקרא על שום החום הכבד השורר בתקופה זו של השנה.
 
חודש אב מכונה גם "'''מְנַחֵם אָב'''", משום הבקשה לנחמה על כך שחודש זה נחשב כחודש הפורענות והאבלות בלוח העברי, ששיאן חורבן [[בית המקדש]] ב[[תשעה באב]]. כינוי זה מקורו במקורות עבריים מימי הביניים.{{הערה|http://mikrarevivim.blogspot.com/2011/08/blog-post_08.html}}{{ש}}
 
ב[[תלמוד ירושלמי]] מסכת ברכות פרק ב' הלכה ד' מובא הסיפור הבא: "עובדא הוה בחד יהודאי דהוה קאים רדי געת תורתיה קומוי עבר חד ערביי ושמע קלה א"ל בר יודאי בר יודאי שרי תורך ושרי קנקנך דהא חריב בית מוקדשא געת זמן תניינות א"ל בר יודאי בר יודאי קטור תוריך וקטור קנקניך '''דהא יליד מלכא משיחא א"ל מה שמיה מנחם''' א"ל ומה שמיה דאבוי א"ל חזקיה א"ל מן הן הוא א"ל מן בירת מלכא דבית לחם יהודה אזל זבין תורוי וזבין קנקנוי ואיתעביד זבין לבדין למיינוקא והוה עייל קרייה ונפקא קרייה עד דעל לההוא קרתא והויין כל נשייא זבנן ואימה דמנחם לא זבנה שמע קלן דנשייא אמרין אימיה דמנחם אימיה דמנחם איתיי זובנין לברך אמרה בעייא אנא מיחנקוניה סנאיהון דישראל דביומא דאיתיליד איחרוב בית מוקדשא א"ל רחיציא אנן דברגליה חריב וברגליה מתבניי א"ל לית לי פריטין א"ל והוא מה אכפת ליה איתיי זובנין ליה אין לית קומך יומא דין בתר יומין אנא אתי ונסיב בתר יומין עאל לההיא קרתא אמר לה מהו מיינוקא עביד א"ל מן שעתא דחמיתני אתון רוחין ועלעולי וחטפיניה מן ידיי."{{ש}}
בערך [[משיח]] מובאים מקורות למסורת על הולדתו בתשעה באב .לכן ייתכן שגם לאור מסורות אלו ולאור הסיפור בירושלמי על השם 'מנחם' נקרא חודש אב עם התחילית 'מנחם'.{{ש}}
 
ב[[משנה]] נאמר עליו: "משנכנס אב, ממעטין בשמחה" ([[מסכת תענית|תענית]] ד, ו).
3,154

עריכות