משתמש:HaShumai/חתירה לקונצנזוס – הבדלי גרסאות

מ
ניסוח
(הרחבה)
מ (ניסוח)
# '''מבנה דיון''' - ייתכן שכדי לאפשר סגירה קלה של הדיון במידת הצורך, כדאי גם לאמץ מבנה-דיון ברור יותר, בו ישנם bulletים שמפרידים בין ההצעות השונות לפתרון אותה המחלוקת. כדי לחסוך זמן לסוגרי הדיונים, חלק מהפרוצדורה של תחילת הליך הסגירה יכולה להיות שבאחריות הצדדים השונים לחדד באופן ברור מהן ההצעות השונות שעלו, ומהם הנימוקים מאחוריהם (והכי טוב אם יעשו זאת כבר תוך כדי הדיון, כדי לחסוך לעצמם את העבודה לאחר מכן. כלומר, הצדדים במחלוקת מתומרצים במידת-מה לשמור על דיון יחסית מסודר). התמרוץ מוכפל מאחר שהאינטרס של כל הצדדים הוא שבבוא העת לסגירת הדיון תהייה הצעתם ברורה ותילקח בחשבון, ולא תבלע בין הררי המלל ואולי לא תילקח בחשבון.
# '''כלי עזר''' - ניתן להשלים את המהלך עם סיוע של מספר כלים טכניים, למשל, לוח מודעות מיוחד עבור "סוגרי הדיונים" בו ניתן "לדווח" על דיון "תקוע", תבנית מסוימת של "דיון לא פתור" שמושכת אליה כל מי שרוצה לסייע בקידום דיונים, ואולי אפילו - רעיון מהויקיאינגליש שאי אפשר להישאר אדישים אליו - בוט שסוגר את האפשרות לתגובות ב"דיונים לא פתורים" (כלומר, דיונים עם התבנית הנ"ל) שנמשכים למעלה מ-30 יום, כדי למנוע היגררות של אותן הטענות שוב ושוב, כשבמקביל מדווח הבוט לסוגרי-הדיונים שהגיע הזמן לסגור את הדיון.
# '''ערעור על ההחלטה''' - נושא שכדאי לתת עליו את הדעת הוא נושא הערעור על החלטות סוגר הדיונים. חוזקה של ההחלטה של סוגר הדיונים אמור להיות שווה להחלטה שהתקבלה בדיון בדף השיחה ברוב די ברור., כך שברור לי שאפשר לקיים הצבעת מחלוקת שתנצחש"תגבור" אתעל החלטת סוגר הדיונים. בנוסף, ואיתמיד אפשרניתן (ולאלהעלות כדאי)זוויות למנועחדשות פתיחת דיון חדש והעלאתאו הצעות חדשות אובדיון זוויות חדשותחדש. לגבי פתיחת דיון נוסף על טענות ישנות שנדחו - לדחיות אלו אמורות להיות סיבה, בין אם הטענות לא היו מבוססות דיין, ובין אם אכן היה רוב שהתנגד אליהן - ולכן פתיחת מיידית של דיון חדש בניסיון נוסף לקדם את אותן הטענות שנדחו, אמורה להיות בלתי מקובלת. אני תוהה אם כדאי שתהייה אפשרות לבקש "חוות דעת נוספת" אחת ויחידה של סוגר-דיונים נוסף, ואם כן האם צריך להגביל אפשרות זו בדרך כלשהי כדי שעורכים שדעתם לא התקבלה לא ינסו ב"שיטת מצליח" אלא רק במקרים נדירים יותר בהם יש חשש שהייתה בעיה בפרוצדורות או כל בעיה חריגה אחרת.
# '''תקופת מעבר''' - אם יום אחד נלך בדרך שכזו, סביר להניח שיהיו "חבלי לידה", פרק זמן שייקח להתרגל לשינויים. כדי להקל ניתן להגדיר מראש "תקופת מעבר" של מספר שבועות בה לא יהיו אזהרות/חסימות אלא הסברים והדגמת-מדיניות בדפי שיחה.
#'''תמרוץ לחתור לקונצנזוס''' - כל האפשרויות הללו אמורות ליצור מצב בו "פחות משתלם" להתבצר בעמדה ולקוות להשגת רוב, אלא "יותר משתלם" לנסות לחתור להסכמה לפחות על חלק מהדברים, ולהשתמש כמה שאפשר בכלים כמו הבאת מקורות איכותיים נוספים לדיון כדי להעלות את עוצמת הטענות, או בהתאם חידוד הצעות כך שיהיו נייטרליות ביותר, על חשבון פילבסטרים וטחינת מים. פעולות אלו, והידיעה שדיונים שלא ייפתרו באופן אורגני יגיעו להליך הסגירה על כל המשתמע מכך, צפויים, יש לקוות, להביא יותר דיונים לפתרונות "אורגניים". רק כאשר אלו לא יתרחשו לאחר זמן ממושך, יש טעם בסגירה של הדיון על ידי עורך חיצוני.