אמצעים פיגורטיביים – הבדלי גרסאות

 
* [[מטפורה]] - העברה של הנושא הראשי לעולם הסמנטי של הנושא המשני, כך שנוצר בעצם איחוד בין המושג המקורי לבין התמונה המילולית.
* [[דימוי]] - השוואה בין הנושא הראשי למשני, היוצרת ביניהםבין קשרהנושאים שליחס דמיות,סדר שוויוןמלא או "יותרחלקי (גדול מ, קטן מ, שווה ל...")
* [[מטונימיה]] - החלפה של נושא ראשי בנושא משני שאינו דומה לו אלא נמצא קרוב אליו במקום או בזמן.
* [[סינקדוכה]] - אמצעי הדומה למטונימיה; החלפה של חלק בשלם או של פרט בכלל ולהפך.
משתמש אלמוני