הבדלים בין גרסאות בדף "תקופת התחייה האתיופית"

== התחזקות האורומו ==
{{להשלים|נושא=היסטוריה|נושא2=מדינות אפריקה}}
מלכותייאסוס של, ייאסוסבמהלך ראתהקיסרותות ראה שהאורומו מתחילם לשחקליטול תפקידיםתפקיד מרכזיים במלכות, במיוחדמרכזי בצבא. ייאסוסהוא צירףקירב קבוצות מהאורומומהם על ידי גיוסם לצבאו ועל ידי הפיכתם ל[[נצרות|נוצרים]]. וכך אט אט וכמעט לגמריובהדרגה החל לסמוך על יחידותיחידותיהם האורומועד והוליךשהוליך אותם בקרבות כנגד בני עמם שלהם שעוד לא נכללו בשטחיבשטחיו [[מחוז אמהרה (היסטורי)|אמהרה]] ו[[מחוז תיגראי (היסטורי)|תיגראי]], [[ייאסוס השני, קיסר אתיופיה|ייאסוס השני]],. כמו כן גם הסתמך על יחידות צבאיות של האורומו ונעזרכנגד בהםהאצילות כאשרהמסורתית, אתגרוכשזו אתערערה על סמכותו מהאצילות המסורתית ולמטרות מבצעים צבאיים בשטחי האורומו שמדרום לממלכה. בסוף [[המאה ה-18]], האורומו שיחקומילאו תפקיד חשוב בעניינים פוליטיים גם כן. במשך החציהמחצית הראשוןהראשונה של [[המאה ה-19]], ה[[אורומו (שפה)|אורומו]] הייתה השפה הראשית באזור, ומנהיגים של האורומו היוהיוו חלק מהאצילות הגבוהה של המלכותהממלכה.
 
== הדעיכה לזמן השופטים ==