פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
תיקון ו' החיבור אחרי פסיק
'''גרף של פונקציה''' הוא אוסף כל הזוגות של משתנה מסוים עם ערך הפונקציה המתאים לו, עבור [[פונקציה]] מסוימת. לרוב הכוונה היא לציור של אוסף זה בתור נקודות ב[[מישור]] לפי [[מערכת צירים קרטזית]], אולם צורת הצגה זו אפשרית רק עבור פונקציות [[מספר ממשי|ממשיות]] במשתנה יחיד; למרותעם זאת, מושג הגרף קיים גם עבור פונקציות במספר משתנים.
 
==הגדרה פורמלית==