הבדלים בין גרסאות בדף "שיחה:ישראל משה אולבסקי"

:אמנם נראה שההערה מרחיבה על הוועד אבל למעשה היא הובאה בכדי להסביר מספר נקודות לגבי פועלו של הרב אולבסקי כדלהלן.
:1.הרב אולבסקי היה נציג חרדי מטעם אגודת ישראל. אגודת ישראל והיהדות החרדית ניצבה לאחר השואה וערב הקמת מדינת ישראל בפני צומת דרכים משמעותית שהתגבשה באותם ימים בנוגע לשיתוף הפעולה עם הציונים וכלל הקבוצות בעם ישראל. ההערה מזכירה את פרישת הנציגות החרדית ההונגרית בהמשך מהוועד כדי ללמד בהנגדה, על כך שהנציגות החרדית של רוב החרדים במחנה שיוצגו על ידי הרב אולבסקי כלומר בהנהגתו פעלו אחרת! וזה מלמד על פועלו! (הוא נשאר בתפקידו זה לאורך זמן עיקר פעילות המחנה). אם הוא לצד שני עמיתיו לאגודת ישראל בוועד היו פורשים זה היה משפיע גם על אחדות המחנה שרובה כאמור הייתה פולנית, ולהיפך הישארותם הייתה חלק מתהליך של הכלה ועבודה יחד שם ובדומה במקומות אחרים בתנועה.
:מאחר ולא ניתן לכתוב את כל זה בערך ובמפורש, מה עוד שישנם פערי מיגעמידע, לכן מצויינת ההערה עובדתית קצרה והקורא יבין מכך מה שהוא סבור שניתן להבין מכך.
:2.הערה זו בכללה מציינת מספרים ומתייחסת אליהם! כדי לקבל פרופורציות על משקלו ומקומו של הרב אולבסקי. כי מצד אחד הוא לא ה-נציג, אלא אחד משלושה נציגים. שגם הם בתוך 17 נציגים. אך מאידך הוא נציג מטעם אגודת ישראל של היהודים מפולין. היהודים מפולין שחלקם היו תחת אגודת ישראל היו הרוב הגדול במחנה. וזה מסביר את משקלו. כי לרב השפעה וזיקה גם ליהודים שאינם בסיעה שמטעמה נבחר. מה שההערה מציינת את המשקל של יהודי פולין במחנה שופכת אור על מידע שכתוב בגוף הערך לגבי פועלו בהקשר להם! הגם שהיה רק אחד מ-17 נציגים.
 
*סעיף ג' -
*סעיף ג' - בהמשך לנאמר בסעיף הקודם הציטוט הגם שהוא לכאורה מדבר על הוועד, בעצם מלמד על אופי ההתנהלות וההשקפה של נציג כמו הרב אולבסקי שלא נבדל אלא פעל יחד - "בסימן הדגל הכחול-לבן" וגם מסביר על חשיבות התפקיד שזה לא עוד וועד של קבוצה שהתאגדה, אלא גוף ייצוגי לאומי אחד במרחב אזורי שלם. בפרט כאשר בשלב זה אין ערך כלל על הגוף הזה שמאפשר לקורא להבין במה מדובר, שלציטוט הקצר הזה יש מקום. ומותר לציין כמו גם להדגים, על חשיבותו של ארגון או גוף שנשוא ערך היה דמות חשובה בה כמי שהיה מייסודה ולאורך פעילותה כאשר כותבים עליו! בפרט בנושא הנידון. לו חשיבות היסטורית וסוציולגית רבה בתקופה הרת גורל.
 
===הערות שוליים===