הבדלים בין גרסאות בדף "שיחה:ישראל משה אולבסקי"

ההתייחסות לכך תיעשה לאחר החג בלנ"ד, מאחר ויש עומס כעת ואני משער שגם לזולתי. [[משתמש:מי-נהר|מי-נהר]] - [[שיחת משתמש:מי-נהר|שיחה]]
 
*'''סעיף א'''- הסרת רוב הערת השוליים בטענה שאינו עוסק בנושא.
:אמנם נראה שההערה מרחיבה על הוועד אבל למעשה היא הובאה בכדי להסביר מספר נקודות לגבי פועלו של הרב אולבסקי כדלהלן.
:1.הרב אולבסקי היה נציג חרדי מטעם אגודת ישראל. אגודת ישראל והיהדות החרדית ניצבה לאחר השואה וערב הקמת מדינת ישראל בפני צומת דרכים משמעותית שהתגבשה באותם ימים בנוגע לשיתוף הפעולה עם הציונים וכלל הקבוצות בעם ישראל. ההערה מזכירה את פרישת הנציגות החרדית ההונגרית בהמשך מהוועד כדי ללמד בהנגדה, על כך שהנציגות החרדית של רוב החרדים במחנה שיוצגו על ידי הרב אולבסקי כלומר בהנהגתו פעלו אחרת! וזה מלמד על פועלו! (הוא נשאר בתפקידו זה לאורך זמן עיקר פעילות המחנה). אם הוא לצד שני עמיתיו לאגודת ישראל בוועד היו פורשים זה היה משפיע גם על אחדות המחנה שרובה כאמור הייתה פולנית, ולהיפך הישארותם הייתה חלק מתהליך של הכלה ועבודה יחד שם ובדומה במקומות אחרים בתנועה.
:2.הערה זו בכללה מציינת מספרים ומתייחסת אליהם! כדי לקבל פרופורציות על משקלו ומקומו של הרב אולבסקי. כי מצד אחד הוא לא ה-נציג, אלא אחד משלושה נציגים. שגם הם בתוך 17 נציגים. אך מאידך הוא נציג מטעם אגודת ישראל של היהודים מפולין. היהודים מפולין שחלקם היו תחת אגודת ישראל היו הרוב הגדול במחנה. וזה מסביר את משקלו. כי לרב השפעה וזיקה גם ליהודים שאינם בסיעה שמטעמה נבחר. מה שההערה מציינת את המשקל של יהודי פולין במחנה שופכת אור על מידע שכתוב בגוף הערך לגבי פועלו בהקשר להם! הגם שהיה רק אחד מ-17 נציגים.
 
*'''סעיף ג''' - בהמשך לנאמר בסעיף הקודם הציטוט הגם שהוא לכאורה מדבר על הוועד, בעצם מלמד על אופי ההתנהלות וההשקפה של נציג כמו הרב אולבסקי שלא נבדל אלא פעל יחד - "בסימן הדגל הכחול-לבן" וגם מסביר על חשיבות התפקיד שזה לא עוד וועד של קבוצה שהתאגדה, אלא גוף ייצוגי לאומי אחד במרחב אזורי שלם. בפרט כאשר בשלב זה אין ערך כלל על הגוף הזה שמאפשר לקורא להבין במה מדובר, שלציטוט הקצר הזה יש מקום. ומותר לציין כמו גם להדגים, על חשיבותו של ארגון או גוף שנשוא ערך היה דמות חשובה בה כמי שהיה מייסודה ולאורך פעילותה כאשר כותבים עליו! בפרט בנושא הנידון. לו חשיבות היסטורית וסוציולגית רבה בתקופה הרת גורל.
:בדומה לנכתב בסעיף הקודם , הייתה גישה חרדית בפרט לפני השואה שהתנגדה לעלייה לארץ, אזכור נושא הקונגרס הראשון של הוועד "פיתחו שערי ארץ ישראל" בו נבחר אולבסקי מלמדת על הזמן שבו פעל וכיצד היה חלק משינוי התודעה הזה. קרי מלמדת עליו (אישיותו) ועל פועלו בשינוי זה.
 
*'''סעיף ד'''' ייכתב בהמשך
 
*'''סעיף ה'''' , '''סעיף ט'''', יש סיבה מאד מרכזית ומהותית מדוע מאוזכר האח רפאל בערך כפי שמאוזכר! הוא לא מוזכר רק בגלל היותו אחיו היחיד. הוא מוזכר מאחר והללו פעלו ממש ממש יחד בכל מקום גם במחנה ברגן בלזן וגם בעיר צלה, (פעלו מאותו משרד והם מונצחים שם שניהם כיום) וגם בפעילות לאורך השנים למען ובשם ניצולי מחנה ברגן בלזן, כאשר האח רפאל, אשתו ובתו ריכזו מהרגע הראשון את כל המידע והפעילות שלהם קרי של ניצולי המחנה ושימשו באופן רישמי ומאגד את קולם במשך עשרות שנים. אי אפשר לכתוב על אחד בלי לכתוב על השני בערכם. למרות שנבדלו בהשקפתם בעוד רפאל ומשפחתו היו ציוניים. במקרה של סעיף ה' ניתן את החלק הזה להעביר להערת שוליים. אך המידע משלים פערי מידע שכל אחד ישפוט על ההשפעה של היותם אחים קרובים על משקלם בוועד ועל קולם של הניצולים ולאחר שהתפזר המחנה לאורך השנים.
:ההסרה של המידע בסעיף ט' אינו מקובל. מאחר וניתן ואף מתבקש לכתוב על קשר משפחתי כזה. בוודאי בקצרה בפרק משפחתו. מה עוד שהובאו שם מראי מקומות מלאים בתוכן רב חשוב על שניהם. שהוסרו גם כן.
 
 
*'''סעיף ו'''' הציטוט הקצר המובע בו משלים וממסגר את הנאמר לעיל בסעיף ג' (ובנוסף מנגיש בהערת שולים למקור שיש לו תרומה מידענית חשובה. אודות משפחתו וסביבת פעולתו. אי אפשר להפריד בן פועלו של ישראל משה לזה של רפאל ולזיקה שהיו לניצולי המחנה לאורך כל חייהם אליהם לאחר מכן בשל היותה של משפחת אולבסקי בראשות האח רפאל כמי שייצגה את ניצולי המחנה לאורך עשרות שנים.)
 
 
===הערות שוליים===