הבדלים בין גרסאות בדף "שיחה:ישראל משה אולבסקי"

:בדומה לנכתב בסעיף הקודם , הייתה גישה חרדית בפרט לפני השואה שהתנגדה לעלייה לארץ, אזכור נושא הקונגרס הראשון של הוועד "פיתחו שערי ארץ ישראל" בו נבחר אולבסקי מלמדת על הזמן שבו פעל וכיצד היה חלק משינוי התודעה הזה. קרי מלמדת עליו (אישיותו) ועל פועלו בשינוי זה. תרצו לפרש את המעורבות שלו אחרת ? לשם כך יש מידע נוסף עם סימוכין בהמשך בסעיפים שגם אותם הסירו מידע המאפשר להעמיד עמדה בנושא ע"פ שיפוט הקורא.
 
*'''סעיף ד'''' - יש הבדל בין מי שהתיר עגונות, לבין מי שהתיר עגונות לאחר השואה ובמחנה ניצולים! ההבדל והמשמעות לכך מובעת בתוכן שהוסר , ניתן להעביר את התוכן להערת שוליים, אך לתוכן יש מקום בכתיבה אנציקלופדית.
*'''סעיף ד'''' ייכתב בהמשך
 
*'''סעיף ה'''' , '''סעיף ט'''', - יש סיבה מאד מרכזית ומהותית מדוע מאוזכר האח רפאל בערך כפי שמאוזכר! הוא לא מוזכר רק בגלל היותו אחיו היחיד. הוא מוזכר מאחר והללו פעלו ממש ממש יחד בכל מקום גם במחנה ברגן בלזן וגם בעיר צלה, (פעלו מאותו משרד והם מונצחים שם שניהם כיום) וגם בפעילות לאורך השנים למען ובשם ניצולי מחנה ברגן בלזן, כאשר האח רפאל, אשתו ובתו ריכזו מהרגע הראשון את כל המידע והפעילות שלהם קרי של ניצולי המחנה ושימשו באופן רישמי ומאגד את קולם במשך עשרות שנים. אי אפשר לכתוב על אחד בלי לכתוב על השני בערכם. למרות שנבדלו בהשקפתם בעוד רפאל ומשפחתו היו ציוניים. במקרה של סעיף ה' ניתן את החלק הזה להעביר להערת שוליים. אך המידע משלים פערי מידע שכל אחד ישפוט על ההשפעה של היותם אחים קרובים על משקלם בוועד ועל קולם של הניצולים ולאחר שהתפזר המחנה לאורך השנים.
:ההסרה של המידע בסעיף ט' אינו מקובל. מאחר וניתן ואף מתבקש לכתוב על קשר משפחתי כזה. בוודאי בקצרה בפרק משפחתו. מה עוד שהובאו שם מראה מקום מלא בתוכן רב חשוב. שהוסר גם כן. ובפרט שלרפאל אולבסקי יש חשיבות אנציקלופדית רבה בפני עצמו. האזכור שהוא שימש לימים כיו"ר ארגון הניצולים הוא פרט ביוגרפי כל כך חשוב שמרמז על פרטים ביוגרפיים נוספים ורבים שיש אודותיו. אך יש בו גם בכדי לשפוך אור על הזיקה שיי בין הניצולים לרב אולבסקי כפי שבא לידי ביטוי בכך שגם כשנפטר ליוו רבים מהם אותו כבר בהלוויה ברוב עם בארה"ב. עם זאת את הערת שוליים של גני לגיטימי להסיר.