הבדלים בין גרסאות בדף "שיחה:ישראל משה אולבסקי"

:מאחר ולא ניתן לכתוב את כל זה בערך ובמפורש, מה עוד שישנם פערי מידע, לכן מצויינת ההערה עובדתית קצרה והקורא יבין מכך מה שהוא סבור שניתן להבין מכך.
:2.הערה זו בכללה מציינת מספרים ומתייחסת אליהם! כדי לקבל פרופורציות על משקלו ומקומו של הרב אולבסקי. כי מצד אחד הוא לא ה-נציג, אלא אחד משלושה נציגים. שגם הם בתוך 17 נציגים. אך מאידך הוא נציג מטעם אגודת ישראל של היהודים מפולין. היהודים מפולין שחלקם היו תחת אגודת ישראל היו הרוב הגדול במחנה. וזה מסביר את משקלו. כי לרב השפעה וזיקה גם ליהודים שאינם בסיעה שמטעמה נבחר. מה שההערה מציינת את המשקל של יהודי פולין במחנה שופכתשופך אור על מידע שכתוב בגוף הערך לגבי פועלו בהקשר להם! הגם שהיה רק אחד מ-17 נציגים.
 
*'''סעיף ג''' - בהמשך לנאמר בסעיף הקודם הציטוט הגם שהוא לכאורה מדבר על הוועד, בעצם מלמד על אופי ההתנהלות וההשקפה של נציג כמו הרב אולבסקי שלא נבדל אלא פעל יחד - "בסימן הדגל הכחול-לבן" וגם מסביר על חשיבות התפקיד שזה לא עוד וועד של קבוצה שהתאגדה, אלא גוף ייצוגי לאומי אחד במרחב אזורי שלם. בפרט כאשר בשלב זה אין ערך כלל על הגוף הזה שמאפשר לקורא להבין במה מדובר, שלציטוט הקצר הזה יש מקום. ומותר לציין כמו גם להדגים, על חשיבותו של ארגון או גוף שנשוא ערך היה דמות חשובה בה כמי שהיה מייסודה ולאורך פעילותה כאשר כותבים עליו! בפרט בנושא הנידון. לו חשיבות היסטורית וסוציולגית רבה בתקופה הרת גורל.