הבדלים בין גרסאות בדף "שיחה:ישראל משה אולבסקי"

:2.הערה זו בכללה מציינת מספרים ומתייחסת אליהם! כדי לקבל פרופורציות על משקלו ומקומו של הרב אולבסקי. כי מצד אחד הוא לא ה-נציג, אלא אחד משלושה נציגים. שגם הם בתוך 17 נציגים. אך מאידך הוא נציג מטעם אגודת ישראל של היהודים מפולין. היהודים מפולין שחלקם היו תחת אגודת ישראל היו הרוב הגדול במחנה. וזה מסביר את משקלו. כי לרב השפעה וזיקה גם ליהודים שאינם בסיעה שמטעמה נבחר. מה שההערה מציינת את המשקל של יהודי פולין במחנה שופך אור על מידע שכתוב בגוף הערך לגבי פועלו בהקשר להם!
 
*'''סעיף ג''' - בהמשך לנאמר בסעיף הקודם, הציטוט הגם שהוא לכאורהשלכאורה מדבר על הוועד, בעצם מלמד על אופי ההתנהלות וההשקפה של נציג כמו הרב אולבסקי שלא נבדל אלא פעל יחד - "בסימן הדגל הכחול-לבן" וגם מסביר על חשיבות התפקיד, שזה לאשאינו עוד וועד של קבוצה שהתאגדה, אלאוייצגה גוףמי ייצוגי לאומי אחד במרחב אזורי שלםמהם. בפרט כעת כאשר בשלב זה אין ערך כלל על הגוף הזה, שמאפשרהמאפשר לקורא להבין במה מדובר, שלציטוט הקצר הזה יש מקום. ומותר לציין כמו גם להדגים, על חשיבותו של ארגון או גוף שנשוא ערך היה דמות חשובה בה כמי שהיה מייסודה ולאורך פעילותה כאשר כותבים עליו! בפרט בנושא הנידון. לו חשיבות היסטורית וסוציולגיתוסוציולוגית רבה בתקופה הרת גורל.
:בדומה לנכתב בסעיף הקודם , הייתה גישה חרדית בפרט לפני השואה שהתנגדה לעלייה לארץ, אזכור נושא הקונגרס הראשון של הוועד "פיתחו שערי ארץ ישראל" בו נבחר אולבסקי מלמדת על הזמן שבו פעל וכיצד היה חלק משינוי התודעה הזה. קרי מלמדת עליו (אישיותו-השקפותיו) ועל פועלו בשינוי זה. תרצו לפרש את המעורבות שלו אחרת ? לשם כך יש מידע נוסף עם סימוכין בהמשך בסעיפים שגם אותם הסירו מידע התורם להתמודדות עם הבנת דמותו.
 
*'''סעיף ד'''' - יש הבדל בין מי שהתיר עגונות, לבין מי שהתיר עגונות לאחר השואה ובמחנה ניצולים! ההבדל והמשמעות לכך מובעת בתוכן שהוסר , ניתן להעביר את התוכן להערת שוליים, אך לתוכן יש מקום וחשיבות בכתיבה אנציקלופדית. ובמקרה זה מוסיף לקורא.
 
*'''סעיף ה'''' , '''סעיף ט'''' - יש סיבה מאד מרכזית ומהותית מדוע מאוזכר האח רפאל בערך כפי שמאוזכר! הוא לא מוזכר רק בגלל היותו אחיו היחיד. הוא מוזכר מאחר והללו פעלו ממש ממש יחד בכל מקום גם במחנה ברגן בלזן וגם בעיר צלה, (פעלו מאותו משרד והם מונצחים שם שניהם כיום) וגם בפעילות לאורך השנים למען ובשם ניצולי מחנה ברגן בלזן, כאשר האח רפאל, אשתו ובתו ריכזו מהרגע הראשון את כל המידע והפעילות שלהם קרי של ניצולי המחנה ושימשו באופן רישמירשמי ומאגד את קולם במשך עשרות שנים. אי אפשר לכתוב על אחד בלי לכתוב על השני בערכם. למרות שנבדלו בהשקפתם בעוד רפאל ומשפחתו היו ציוניים. במקרה של סעיף ה' ניתן את החלק הזה להעביר להערת שוליים. אך המידע משלים פערי מידע שכל אחד ישפוט על ההשפעה של היותם אחים קרובים על משקלם בוועד ועל קולם של הניצולים ולאחר שהתפזר המחנה לאורך השנים.
:ההסרה של המידע בסעיף ט' אינו מקובל. מאחר וניתן ואף מתבקש לכתוב על קשר משפחתי כזה. בוודאי בקצרה בפרק משפחתו. מה עוד שהובאו שם מראה מקום מלא בתוכן רב חשוב. שהוסר גם כן. ובפרט שלרפאל אולבסקי יש חשיבות אנציקלופדית רבה בפני עצמו. האזכור שהוא שימש לימים כיו"ר ארגון הניצולים הוא פרט ביוגרפי כל כך חשוב שמרמז על פרטים ביוגרפיים נוספים ורבים שיש אודותיו. אך יש בו גם בכדי לשפוך אור על הזיקה שיי בין הניצולים לרב אולבסקי כפי שבא לידי ביטוי בכך שגם כשנפטר ליוו רבים מהם אותו כבר בהלוויה ברוב עם בארה"ב. עם זאת את הערת שוליים של גני לגיטימי להסיר.
 
 
*'''סעיף ח'''' - כאן הוסר מידע ביוגרפי קצר שיש לו סימוכין (סימוכין שהוסרו ושיש להם בפני עצמם חשיבות) הסימוכין מאשרים את הנאמר במשפט הקצר שהוסר. למשפט יש חשיבות אנציקלופדית בהיותו מלמד על השקפתו ופועלו של הרב אולבסקי ושוב הדבר נאמר על רקע שרבנים דומים לו מהיהדות החרדית כולל במחנה, לא עשו כך אלא התנגדו לכך או שלכל היותר לא גילו מעורבות. בעוד הרב אולבסקי פעל כך בצורה אקטיבית כך שמצאו לציין זאת במחקרים עצמם. דברים אלו גם מתכתבים עם הנאמר בפרק הבא כמו גם עם העובדה שהוא עצמו בסופו של דבר לא עלה לארץ ופעל בעיקר בחו"ל עבור חרדים בחו"ל שם גם נפטר. בכך המחיקות מונעות את קבלת התמונה המלאה אודות הדמות.
 
:אני מבקש מהקהילה לתת את דעתה לתוכן שבמחלוקת ולהאיר את עיננו האם וכיצד נכון להביאו לידי ביטוי בערך זה. לשם כך אני מתייג את משתתפי הדיונים למעלה, וכן את בעלי הידע -
:כשהתגובה תושלם אסיר את תבנית בעבודה ואציין בתקציר שהתבנית הוסרה, תודה. מי-נהר
 
===הערות שוליים===