הבדלים בין גרסאות בדף "שיחה:ישראל משה אולבסקי"

:בדומה לנכתב בסעיף הקודם , הייתה גישה חרדית בפרט לפני השואה שהתנגדה לעלייה לארץ, אזכור נושא הקונגרס הראשון של הוועד "פיתחו שערי ארץ ישראל" בו נבחר אולבסקי מלמדת על הזמן שבו פעל וכיצד היה חלק משינוי התודעה הזה. קרי מלמדת עליו (אישיותו-השקפותיו) ועל פועלו בשינוי זה. תרצו לפרש את המעורבות שלו אחרת ? לשם כך יש מידע נוסף עם סימוכין בהמשך בסעיפים שגם אותם הסירו מידע התורם להתמודדות עם הבנת דמותו.
 
*'''סעיף ד'''' - יש הבדל בין מי שהתיר עגונות, לבין מי שהתיר עגונות לאחר השואה ובמחנה ניצולים! לכן לכתוב רק שהתיר עגונות בצורה סתמית אינו מתאר את המשמעות של פועלו, ההבדל והמשמעות לכך מובעת בתוכן שהוסר , ואינו ברור לקורא לבד במקרה כזה. עם זאת ניתן להעביר את התוכן להערת שוליים, אך לתוכן יש מקום וחשיבות בכתיבה אנציקלופדית. ובמקרה זה מוסיף לקורא.
 
*'''סעיף ה'''', '''סעיף ט'''' - יש סיבה מאד מרכזית ומהותית מדוע מאוזכר האח רפאל בערך כפי שמאוזכר! הוא לא מוזכר רק בגלל היותו אחיו היחיד. הוא מוזכר מאחר והללו פעלו ממש ממש יחד בכל מקום גם במחנה ברגן בלזן וגם בעיר צלה, (פעלו מאותו משרד והם מונצחים שם שניהם כיום) וגם בפעילות לאורך השנים למען ובשם ניצולי מחנה ברגן בלזן, כאשר האח רפאל, אשתו ובתו ריכזו מהרגע הראשון את כל המידע והפעילות שלהם קרי של ניצולי המחנה ושימשו באופן רשמי ומאגד את קולם במשך עשרות שנים. אי אפשר לכתוב על אחד בלי לכתוב על השני בערכם. למרות שנבדלו בהשקפתם בעוד רפאל ומשפחתו היו ציוניים. במקרה של סעיף ה' ניתן את החלק הזה להעביר להערת שוליים. אך המידע משלים פערי מידע שכל אחד ישפוט על ההשפעה של היותם אחים קרובים על משקלם בוועד ועל קולם של הניצולים ולאחר שהתפזר המחנה לאורך השנים.