פונקציה חד-חד-ערכית ועל – הבדלי גרסאות

מ
==דוגמאות==
 
הפונקציה <math>y=x^2</math> היא חד-חד-ערכית ועל בתחום <math>f:[0, \infty]) \rightarrow [0, \infty])</math>, משום שכל ערך של y בקטע הממשי <math>[0, \infty])</math> מתקבל בדיוק פעם אחת. הפונקציה איננה חד-חד-ערכית בתחום <math>f:[(-\infty, \infty]) \rightarrow [0, \infty])</math> משום שכל ערך של y בקטע הממשי <math>(0, \infty])</math> מתקבל פעמיים (הערך 4, למשל, הוא <math>f(2)</math> וגם <math>f(-2)</math>).
 
הפונקציה <math>y=x^3</math> היא חד-חד-ערכית ועל בתחום <math>f:[-1, 1] \rightarrow [-1, 1]</math>, משום שכל ערך של y בקטע הממשי <math>[-1,1]</math> מתקבל בדיוק פעם אחת.