לוח חשמל – הבדלי גרסאות

ביטול גרסה 29587389 של זור987 (שיחה): התבלבלתי, מה שקורה זה שבארצות הברית, פסי הצבירה מזינים ישירות את המפסקים בלי חוטי חשמל, כאשר המפסקים מותקנים ישירות עליהם. בשאר העולם, השימוש בפסי צבירה הוא כמו המתואר בערך.
(←‏מבנה: חוץ מבארצות הברית ובקנדה, בשום מקום בעולם לא משתמשים בפסי צבירה בלוחות חשמל.)
(ביטול גרסה 29587389 של זור987 (שיחה): התבלבלתי, מה שקורה זה שבארצות הברית, פסי הצבירה מזינים ישירות את המפסקים בלי חוטי חשמל, כאשר המפסקים מותקנים ישירות עליהם. בשאר העולם, השימוש בפסי צבירה הוא כמו המתואר בערך.)
==מבנה ==
ללוחות חשמל אין מבנה אחיד, אך ישנם מספר עקרונות שמיושמים בכל לוח חשמל:
כבל מזין מחובר ישירות או דרך מהדקים למפסק הראשי של הלוח, מהמפסק הראשי יוצאת הזנה לחוטי חשמל (ובארצות הברית וקנדה לפסי צבירה)הצבירה, מהם יוצאות ההזנות למפסקי המשנה ולמערכות הפיקוד והבקרה, וממפסקי המשנה יוצאים הקווים לצרכנים הניזונים מהלוח - ישירות או דרך מהדקים.
 
בתיאור של מיקום הציוד בלוח (מבחינה חשמלית) מקובל להשתמש במונחים "מעלה הזרם" (Upstream) לציוד המחובר קרוב להזנת הלוח, ו"מורד הזרם" (Downstream) לציוד המחובר קרוב לצרכנים. לדוגמה: המפסק הראשי נמצא במעלה הזרם יחסית למפסקי המשנה, ומפסקי המשנה נמצאים במורד הזרם יחסית לראשי.