הבדלים בין גרסאות בדף "כשחיכיתי לך על הספסל"

 
== העובדות שבשיר ==
השיר מספר שבשנת 1982 התרחשו שבעה [[ליקוי חמה|ליקויי חמה]] ו[[ליקוי לבנה|לבנה]], אירוע [[אסטרונומיה|אסטרונומי]] נדיר, שעל פי העובדותהמתואר שבשירבשיר מתרחש אחת לשמונה-עשרה שנה. השורה "יצאנו מהאבל אל החתונה" משקפת כיצד פגש בנאי את אשתו לעתיד יום אחרי שקם מה[[שבעה]] על אמו, ונישא לה כעבור חמישה חודשים{{הערה|שם=קוסובר2020|{{כאן||שיר אחד|17804||Podcast}}}}. בסוף השיר מבקש הדובר מהנמענת להביט לשמיים בשנת [[2000]], שמונה-עשרה שנים לאחר אותו מפגש ראשון, ולחפש את אותם שבעת הליקויים.
 
== העובדות למעשה ==