הבדלים בין גרסאות בדף "מדיה ויקי:Gadget-rollBackSummary.js"

מספר שיפורים/תיקונים. פירוט בדף השיחה.
(ניסוי)
(מספר שיפורים/תיקונים. פירוט בדף השיחה.)
 
* Written by [[:he:User:Yonidebest]] based on [[:en:User:Ilmari Karonen]]'s script.
* Translated to Hebrew by [[User:ברק שושני]]
* Rewritten by [[User:קיפודנחש]] and [[User:Guycn2]]
*
*/
mw.hook( 'wikipage.content' ).add( function( content ) {
var hist = mw.util.getParamValue( 'action' ) == 'history',
"use strict";
rollbackSummaryClass = 'rollback-summary-link';
if ($( '.' + rollbackSummaryClass ).length ) return;
function i18n(key) {
$( 'span.mw-rollback-link', content )
switch (mw.config.get("wgUserLanguage")) {
.append(' | ')
case "he":
.append(
switch (key) {
$( '<a>', { href: '#', 'class': rollbackSummaryClass, title: 'שחזור מהיר עם תקציר', text: 'תקציר' })
case "summaryLinkTooltip":
.click( function() {
return "שחזור מהיר עם תקציר";
var summary = $.trim( prompt( 'אנא הזינו תקציר לשחזור') || '' );
case "summaryLinkText":
if ( summary )
return "תקציר";
$( this ).attr( 'href', $(this).siblings( 'a:first' ).attr( 'href' ) + '&summary=' + encodeURIComponent( summary ) );
case "dialogText":
}));
return "נא להזין תקציר לשחזור:";
});
case "notPerformed":
return "השחזור לא בוצע";
case "noRollbackUrl":
return "כתוצאה משגיאה בלתי צפויה, לא ניתן היה לאתר את כתובת השחזור.";
case "noSummary":
return "לא הוזן תקציר.";
case "actionCancelled":
return "הפעולה בוטלה.";
}
break;
default:
switch (key) {
case "summaryLinkTooltip":
return "Rollback with summary";
case "summaryLinkText":
return "summary";
case "dialogText":
return "Please enter rollback summary:";
case "notPerformed":
return "Rollback was not performed";
case "noRollbackUrl":
return "Due to an unexpected error, the rollback URL could not be detected.";
case "noSummary":
return "No summary was entered.";
case "actionCancelled":
return "Action was cancelled.";
}
}
return key;
}
function addSummaryLinks(content) {
$(".mw-rollback-link", content).append(
" | ",
$("<a>", {
"class": "rollback-summary-link",
role: "button",
href: "#",
title: i18n("summaryLinkTooltip"),
text: i18n("summaryLinkText"),
click: rollbackWithSummary
})
);
}
function rollbackWithSummary(event) {
event.preventDefault();
var $summaryLink = $(event.target);
var rollbackUrl = $summaryLink
.siblings("a:first[href*='&action=rollback']")
.attr("href");
if (typeof rollbackUrl === "undefined") {
rollbackUrl = $summaryLink
.siblings(".jquery-confirmable-wrapper")
.find("a:first[href*='&action=rollback']")
.attr("href");
if (typeof rollbackUrl === "undefined") {
mw.notify(i18n("noRollbackUrl"), {
title: i18n("notPerformed"),
type: "error"
});
return;
}
}
OO.ui.prompt(i18n("dialogText")).done(function(summary) {
if (summary) {
window.location.assign(
rollbackUrl + "&summary=" + encodeURIComponent(summary) +
"&usingRollbackSummaryGadget=1"
);
} else if (summary === "") {
mw.notify(i18n("noSummary"), {
title: i18n("notPerformed")
});
} else {
mw.notify(i18n("actionCancelled"), {
title: i18n("notPerformed")
});
}
});
}
function bypassRollbackConfirmation() {
// This function bypasses the confirmation message that shows up when performing
// rollbacks, if the user has the "showrollbackconfirmation" option enabled
if (mw.util.getParamValue("usingRollbackSummaryGadget") === "1") {
if (mw.user.options.get("showrollbackconfirmation") === "1") {
$("button[type='submit']", mw.util.$content).eq(0).click();
}
}
}
mw.hook("wikipage.content").add(addSummaryLinks);
if (mw.config.get("wgAction") === "rollback") {
bypassRollbackConfirmation();
}
})();