מדיה ויקי:Common.css – הבדלי גרסאות

התייתר בעקבות השינוי במדיה ויקי:FixHistPage.js
(נחוץ בכל הדפים ולא רק בדף הראשי)
(התייתר בעקבות השינוי במדיה ויקי:FixHistPage.js)
opacity: 1;
}
 
#pagehistory input[type=checkbox] { display: none; }
.action-history button[name="revisiondelete"], button[name=editchangetags] { display: none; }
 
/* Allow highlighting content when hovering over it, for {{תוכן שקוף}} and {{מסגרת שקופה}} */
47,121

עריכות