Internet Protocol – הבדלי גרסאות

מ
בוט החלפות: גרסה, \1מיליון \2, \1ניסיו\2\3, פופולרי, לחלופין
מ (בוט החלפות: גרסה, \1מיליון \2, \1ניסיו\2\3, פופולרי, לחלופין)
בנוסף מבצע הפרוטוקול חישוב מתמטי בכדי לוודא שכתובת המקור וכתובת היעד נמצאות באותה [[רשת מקומית]] (LAN) ומסוגלים לתקשר, במידה והכתובות אינן אינן ממוקמות באותה רשת תופנה החבילה לכתובת ה [[Default gateway]] (שהוא במקרים רבים [[נתב]] או [[Firewall]]) לצורך מציאת כתובת היעד.
 
כדי שתקשורת מבוססת IP תעבוד כראוי, כל רכיב ברשת נדרש להגדרת כתובת IP, מחשב ללא כתובת IP לא יוכל לייצר תקשורת IP מול מערכות אחרות. קיימות שתי דרכים מרכזיות להגדרת כתובת IP. ניתן להגדיר כתובת סטאטית קבועה שתלווה אותו תמיד, לחילופיןלחלופין ניתן להגדיר הכתובת כדינמית, במקרה זה המחשב יחפש כתובת זמינה בזמן ההפעלה בשרת DHCP, לשרת זה יכולת חלוקה של כתובות IP על פי דרישה. בדרך כלל שרתים, מדפסות וציוד מרכזי אחר יופעלו עם כתובות קבועות בעוד שתחנות עבודה יעבדו לעיתים קרובות עם כתובת דינמית.
 
אחת הסיבות לפופלריותלפופולריות של פרוטוקול ה IP היא שיטת מתן הכתובות הקלה לשימוש ו"הקלות" בה ניתן לקשר בין כתובת המחשב לבין מיקומו הלוגי והפיזי ברשת. מכייון שלכל מחשב כתובת בת 4 מספרים (כל אחד בטווח שבין 0 ל 255), כאשר בדרך כלל די בשני המספרים הראשונים כדי לקבל אינדקציה ברורה על מיקום המערכת. גם המספר האחרון משחק תפקיד ומספרים כמו 1 או 255 משמשים לעיתים קרובות כציון ל [[Default gateway]]. השימוש בארבעה מספרים בטווח שבין 0 ל 255 מייצר טווח תאורטי מעל 4 מיליארד כתובות, טווח שנראה שלעולם לא ינוצל בשנים 1981-1973 בהם הוגדר הפרוטוקול טווח כתובות אך עקב מדיניות מסירת כתובות מתירנית מצד אחד והצורך האמיתי בכגתובות מצד שני למעשה "נגמרו" טווחי הכתובות הפנויים עד כדי כך שחברת מיקרוסופט רכשה בשנת 2011 טווח כתובות של כ 666 אלף כתובות החברת נורטל שהוכרזה כפושטת רגל בסכום של 7.5 מליוןמיליון דולר<sup>1</sup>
 
== גרסאות ==
פרוטוקול ה IP התחיל כחלק מפרוטוקול ה TCP (דבר שכנראה מסביר מדוע רבים קוראים לפרוטוקול TCP/IP למרות שבפועל מדובר בפרוטוקולים שונים), בגירסהבגרסה 3 של ה TCP הוחלט לפרק את הפרוטוקול לשתי שכבות בהתאם למודל השכבות של OSI, כאשר IP יהיה בשכבה 3 ו TCP בשכבה 4. גירסהגרסה 4 של IP כללה שיפורים ביציבות של גירסהגרסה 3 והיא פעילה כשלושים שנה עד היום. גירסהגרסה 5 הייתה נסיוןניסיון להוסיף תמיכה ביכולות העברת "סטרימינג" על גבי הפרוטוקל, בעיה שנפתרה במהלך הזמן בעזרת שיפור הביצועים של הרשת ופועל גרסה 5 לא מומשה בצורה נרחבת, גירסהגרסה 6 משנה לחלוטין את הפרוטוקול ובפועל מדובר בפרוטוקול מקביל יותר מאשר שיפור גירסהגרסה.
 
=== IP גרסה 4 ===