הבדלים בין גרסאות בדף "שיחה:מגילת תענית"

מ
:2. כתבת שהמנוח "סכוליון" תורגם על ידי [[שאול פנחס רבינוביץ]]. האם אתה מסתמך בכך על העובדה שהוא תירגם את הספר כולו, או שראית את המילה הזו בתרגומו? אם האפשרות הראשונה נכונה, אזי שגיאה בידך, כיוון שלצערי את הפרק העוסק במגילת תענית שפ"ר לא תירגם.
 
:3. ניסחת מחדש את הפיסקא, כך שכתוב בה
:3. ניסחת מחדש את הפיסקא, כך שכתוב בה {{ציטוטון|בתלמוד הירושלמי מובאת דעתו של רבי מאיר, שמחלק בין ימים שכתוב בהם "די לא למיספד" לבין "די לא להתענות", ובין שני אלו למקרה שכתוב "די לא", בלבד ללא הפעולה שאין לעשותה. ((הערה|: דוגמאות לאיסורים: די לא למספד - {{((ירושלמי|-תענית| ב|:יב)), די לא להתענאה - {{((ירושלמי|-מגילה| א|:ד|ללא=שם}}}})) בנוסחי המגילה שלפנינו לא נמצא "די לא" בלבד, ומכאן הסיקו חלק מהחוקרים שלפני עורכי התלמוד הירושלמי עמדה מגילה עם תאריכים נוספים.})) }
 
:3א. מדבריהם של רטנר ושל דרנבורג לא עולה (לפחות לא בפירוש) שבמגילה המקורית היחו יותר תאריכים, אלא שהנוסח שמקורי של המגילה היה שונה, וכלל גם את המילים "די לא" לגבי חלק מהתאריכים.
 
:3ב. מחקת את הציטוט מתוך דבריו של רטנר, אולם השארת בהערה את המילים "הציטוט מתוך". ג. גם כאן, לענ"ד היה מוטב להשאיר מידע זה בתוך ביאור, כיון שהוא אינו מהותי לערך.
:3ג. גם כאן, לענ"ד היה מוטב להשאיר מידע זה בתוך ביאור, כיון שהוא אינו מהותי לערך.
 
:4. פסקת הפתיחה והסיום של המגילה. כפי שוודאי שמת לב, השארתי מידע בתוך הערה נסתרת, מתוך כוונה להמשיך ולעבוד עליו. הצגתו כפי שהוא פוגמת, כיוון שהמידע שם אינו מלא, ואינו מציג את כל התוכן הנצרך לקטעים אלו, ואף יבלבל את הקורא. אם בכוחך להעמיק בסוגיות אלו, אשמח להפנותך למקורות הרלוונטיים, ותוכל לסכם את הסוגיא בצורה טובה. אבל לקחת את רשימת המקורות החלקית שכתבתי לעצמי ולהציג אותה בערך, זה ממש מיותר ואף מזיק.
 
:5. זו אמנם הערה אגבית, אבל לא ברור לי מדוע אתה משתמש בכתב נטוי, בעוד הכלל הנהוג בויקיפדיה מימים ימימה הוא {{ציטוטון|כתב נטוי (italics) אינו חלק מהטיפוגרפיה העברית התקנית. לפיכך, יש להימנע מכתב נטוי, ובעת תרגום ערכים יש להשתמש בתחליפים הולמים.}}