הבדלים בין גרסאות בדף "טוב שבגויים הרוג"

כך יותר מתאים, ראיתי באיזה מקום ושכחתי איפה, מקווה להיזכר בקרוב
(בדפוסי הירושלמי שלפנינו לא מופיעה המימרה כלל. במסכת סופרים שלפנינו יש את הגירסה הזו אך בתוספות מבואר שלפניהם לא הייתה. בכל מקרה תוספות מתייחסים לגירסה הזו כ'פירוש' "בירושלמי מפרש" ולכן הובאה בפיסקה 'פרשנויות')
(כך יותר מתאים, ראיתי באיזה מקום ושכחתי איפה, מקווה להיזכר בקרוב)
 
==פרשנויות==
בספרות היהודית קיים [[קונצנזוס]] שהמאמר כפשוטו אינו מהווה פסיקה [[הלכה|הלכתית]], יש שרואים בו [[דרש]] שנאמר בדרך [[גוזמה]],{{הבהרה|מי? לא מובאות בערך דעות כאלהמקור}} ויש שקיבלו אותו להלכה בשינויים שונים.
 
בעלי ה[[תוספות]] מקבלים את המאמר להלכה אך מסייגים שהמדובר הוא בשעת [[מלחמה]] בלבד, ולא בזמן רגיל שעליו נאמרה הלכה אחרת – '''לא מורידין ולא מעלין''', כלומר אין להסב מוות לגויים אך גם אין לעזור להם להינצל מסכנת מוות.{{הערה|תוספות על {{בבלי|עבודה זרה|כו|ב}}}} כדבריהם פסקו להלכה [[הרמב"ם]]{{הערה|{{רמבם|נזקים|רוצח ושמירת נפש|ד|יא}}}} וה[[שולחן ערוך]].{{הערה|{{שולחן ערוך|חושן משפט|תכה|ה}}}}