דמי מחלה – הבדלי גרסאות

נוספו 115 בתים ,  לפני שנתיים
בהסכמים קיבוציים רבים ובצווי הרחבה נקבעו זכויות עדיפות על אלה שבחוק.
 
זכותמשרד ל"דמיהבריאות בידוד"פרסם בקשרתעודת למחלתמחלה וירוס הקורונהגורפת, נקבעהלפיה בחוק{{הערה|[http://www.glima.info/law_book/2868.pdfכל חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיףמבודדי הקורונה החדש)היו (הוראתזכאים שעה)ל"דמי (תיקון מס' 3), התשפמחלה"א -לפי 2020]חוק מיוםדמי 19.11.2020.}}מחלה. קודם לכן פסק בג"ץ כיביטל בידודאותה שלופסק כי מי שאין לו סימפטומים אינו "מחלהחולה" כמשמעהכמשמעות המונח בחוק דמי מחלה{{הערה|[http://www.glima.info/verdicts/27-7-2020.pdf בג"ץ 1633/20, בג"ץ 2070/20, "סל" שירותי סיעוד ואח' נ' מדינת ישראל ואח'; ניתן ביום 27.7.2020].}}. בעקבות זאת נקבעה בחוק מיוחד וזמני זכות ל"דמי בידוד", ופסלשגובהם תעודתנקבע מחלהלפי גורפתגובהם למבודדישל קורונהדמי המחלה{{הערה|[http://www.glima.info/law_book/2868.pdf חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), שפרסםהתשפ"א משרד- הבריאות2020] מיום 19.11.2020.}}.
 
==קישורים חיצוניים==