אורה שורצולד – הבדלי גרסאות

אורה שורצולד היא מחלוצי התיאור הסינכרוני של דקדוק העברית בת זמננו. המורפולוגיה, הפונולוגיה, תצורת המילים ויחסי הגומלין בין המערכות האלה הם התחומים המרכזיים ביותר של מחקריה. שורצולד הגדירה את ההבחנה בין [[גזרה (דקדוק)|גזירה]] ל[[הטיה (דקדוק)|נטייה]], עמדה על התניות בבחירת צורת הנקבה{{הערה|שם=LTR-Feminine1982|{{Cite journal|author=O. Schwarzwald|title=Feminine Formation in Modern Hebrew|journal=Hebrew Annual Review|volume=6|year=1982|pages=153–178}}}} וצורת הריבוי{{הערה|שם=LTR-Grammatical1991|O. Schwarzwald, Grammatical vs. Lexical Plural Formation in Hebrew, ''Folia Linguistica'' XXV: 1991, pp. 577–608}}, על מעמדן של צורות ספציפיות, כגון סיומת ayim-{{הערה|א' (רודריג) שורצולד, 'מילים בסיומת +_יים בעברית: צורתן, יצירתן ושימושיהן'. '''מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים מוגשים לשלמה מורג''' (בעריכת [[משה בר-אשר]]). האוניברסיטה העברית ומוסד ביאליק, ירושלים תשנ"ו, עמ' 341–358.}}, סיומת ut-{{הערה|שם=LTR-Derivation 1992|S. Bolozky & O. (Rodrigue) Schwarzwald, On the Derivation of Hebrew Forms with the +ut Suffix. ''Hebrew Studies'' 33: 1992, pp. 51–69}} ומקור מוחלט{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר=א' שורצולד|שם=לשימושי המקור המוחלט בעברית החדשה|כתב עת=[[לשוננו]]|כרך=נג|שנת הוצאה=תשמ"ט|עמ=107–112}}}} בדקדוק ובמילון של העברית המודרנית, על משמעות הבניינים ועל זיקה בין ייחוד הצורה לייחוד המשמעות, כגון של [[בניינים בעברית#בניין נפעל|בניין נפעל]]{{הערה|שם=LTR-Special2008|O. (Rodrigue) Schwarzwald, The Special Status of Nif'al in Hebrew, ''Current Issues in Generative Hebrew Linguistics'' (edited by Sharon Armon-Lotem, Gabi Danon, and Susan Rothstein). John Benjamins, Amsterdam 2008, pp. 61–75.}}. היא תיארה את חוקי ה[[הטעמה]]{{הערה|א' (רודריג) שורצולד, נדידות טעמים בעברית המדוברת. '''שי ל[[חיים רבין]]: אסופת מחקרי לשון''' (בעריכת [[משה גושן-גוטשטיין]], [[שלמה מורג]] ושמחה קוגוט), אקדמון, ירושלים תשנ"א, עמ' 393–414.}} ואת חוקי צרורות העיצורים{{הערה|שם=LTR-Clusters2004|O. (Rodrigue) Schwarzwald, Modern Hebrew Consonant Clusters. ''Perspectives on language and language Development'' (edited by Dorit Ravid & Hava Bat-Zeev Shyldkrot). Kluwer, Dordrecht 2004, pp. 45–60.}} בלשון המדוברת. שורצולד ייחדה מחקר נרחב לחוקי בגדכפ"ת בעברית, בייחוד במערכת הפועל, בהיבט מורפו-פונולוגי וגם בהיבט בלשני-חברתי{{הערה|ר' "דקדוק ומציאות בפועל העברי" ברשימת הספרים}}. היא עסקה בשאלת מעמדו של השורש בעברית בהיבטים מגוונים.
 
אורה שורצולד נדרשה לכמה סוגיות תחביר: הגדרת הנשוא המורחב{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר=א' שורצולד|שם=על הוראת הנשוא המורחב: הנשוא המורחב והאוגד|כתב עת=[[החינוך (כתב עת)|החינוך]]|כרך=מח|שנת הוצאה=תשל"ו|עמ=246–251}}; {{צ-מאמר|מחבר=א' שורצולד|שם=הוראת הנשוא המורחב: ניבים, מושאים, תוארי פועל ונשואים כוללים|כתב עת=[[החינוך (כתב עת)|החינוך]]|כרך=מט|שנת הוצאה=תשל"ז|עמ=365–372}}.}}, התניות ליצירת משפט הייחוד{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר=א' שורצולד|שם=לשאלת תקינותם והיווצרותם של משפטי הייחוד בעברית|כתב עת=[[אוניברסיטת בר-אילן|בר-אילן]]|כרך=יג|שנת הוצאה=תשל"ו|עמ=321–340}}}}, המשפט החסר והמשפט הסתמי{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר=א' שורצולד|שם=מה בין המשפט החסר למשפט הסתמי?|כתב עת=[[לשוננו לעם]]|כרך=ל|שנת הוצאה=תשל"ט|עמ=15–21}}}}, השמטת ב' היחס בביטויי זמן כמו "שנה שעברה" במקום "בשנה שעברה"{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר=א' (רודריג) שורצולד|שם=בין השנה שעברה לשנה הבאה: העדר יידוע והשמטת בי"ת|כתב עת=חלקת לשון|סדרה=ספר יצחק שלזינגר|כרך=37–38|שנת הוצאה=תשס"ו–תשס"ז|עמ=165–174}}}} ועוד.
 
שורצולד חקרה את הרכב אוצר המילים בעברית בת ימינו: את שיעורן של מילים מן הרבדים הקדומים, בעיקר מן המקרא{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר=א' (רודריג) שורצולד,|קישור=http://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/31072011.pdf|שם=בין לשון המקרא ללשון ימינו|כתב עת=[[העברית (כתב עת)|העברית]]|כרך=נח|שנת הוצאה=תשס"ט–תש"ע|עמ=203–220}}.}}, את משקל ההשפעה הזרה{{הערה|{{צ-מאמר|מחבר=א' (רודריג) שורצולד|שם=שקיעי המילון העברי בימינו: השפעת המקורות, לשונות היהודים ולשונות העמים על העברית בת-זמננו|כתב עת=בלשנות עברית|כרך=39|שנת הוצאה=תשנ"ה|עמ=79–90}}}}, את הקריטריונים הדקדוקיים לזיהוי היסודות השאולים ואת הדמיון בין המילים הזרות למילים לא משולבות כגון ראשי תיבות, שמות פרטיים, מילות משחק ומילות סלנג{{הערה|שם=LTR-Foreignness1998|O. (Rodrigue) Schwarzwald, Word Foreignness in Modern Hebrew. ''Hebrew Studies'' 39: 1998, pp. 115–142.; O. (Rodrigue) Schwarzwald, The Typology of Nonintegrated Words in Hebrew. ''SKASE Journal of Theoretical Linguistics'' 10(1): 2013, pp. 41–53; Innovative Elements in Newly Formed Hebrew Four-Consonantal Verbal Roots. Word-Formation across Languages, edited by Lívia Körtvélyessy, Pavol Štekauer and Salvador Valera, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing 2016, pp. 311-336}}.
156,663

עריכות