יחס שקילות – הבדלי גרסאות

מ (הוספת תבנית:בריטניקה בקישורים חיצוניים (תג))
מרכזיותו של מושג זה בחשיבה המתמטית מודגמת באמרתו המפורסמת של [[אנרי פואנקרה]], מגדולי המתמטיקאים במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה: "מתמטיקה היא האמנות של קריאה באותו שם לדברים שונים". יחס שקילות אינו אלא פירוק למחלקות, המהוות כל אחת מעין שם משותף לעצמים שבתוכה.
 
הדוגמה הפשוטה ביותר ליחס שקילות היא יחס ה[[שוויון (מתמטיקה)|שוויון]]. דוגמאות נוספות כוללות [[חפיפת משולשים|חפיפת]] ו[[דמיון משולשים|דמיון]] משולשים, [[ישרים מקבילים|הקבלה]] בין ישרים, [[איזומורפיזם|איזומורפיות]] של מבנים ועוד. במובןזיהוי מסוים,וחישוב אפשרשל לומריחסי שחלקשקילות נכבדמעניינים מןהוא המחקרחלק המתמטיחשוב קשורבמחקר בזיהוי וחישוב של יחסי שקילות מענייניםהמתמטי.
 
==הגדרה פורמלית==