הבדלים בין גרסאות בדף "משתמש:ליאון12/טיוטה"

תרגיל שלישי- ציון 77
 
תרגולתרגיל רביעי שלישי- ציון 53
{| class="wikitable"
|+,עבר מושלם
|HABT GESAGT
|HABEN GESAGT
|-
|SCHLAFEN
|HABE GESCHLAFEN
|HAST GESCHLAFEN
|HAT GESCHLAFEN
|HABEN GESCHLAFEN
|HABT GESCHLAFEN
|HABEN GESCHLAFEN
|-
|GEBEN
|HABE GEGEBEN
|HAST GEGEBEN
|HAT GEGEBEN
|HABEN GEGEBEN
|HABT GEGEBEN
|HABEN GEGEBEN
|-
|VERGESSEN
|HABE VERGESSEN
|HAST VERGESSEN
|HAT VERGESSEN
|HABEN VERGESSEN
|HABT VERGESSEN
|HABEN VERGESSEN
|}
{| class="wikitable"
|SAGTET
|SAGTEN
|-
|SCHLAFEN
|SCHLIEF
|SCHLIEFST
|SCHLIEF
|SCHLIEFEN
|SCHLIEFT
|SCHLIEFEN
|-
|GEBEN
|GAB
|GABST
|GAB
|GABEN
|GABT
|GABEN
|-
|VERGESSEN
|VERGAß
|vergaßest
|vergaß
|vergaßen
|vergaßt
|vergaßen
|}
279

עריכות